Festiwal w Kielcach

W Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w dniu 24.11.2019   odbył się Międzynarodowy Festiwal im. H. Morysa i A. Litwina. Oddział Świętokrzyski  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód objął patronatem to wspaniałe wydarzenie, które jest dedykowane pamięci dwóch kieleckich twórców i propagatorów kultury muzycznej. 

W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z Polski oraz z Białorusi. Wysiłek młodych uczestników został uhonorowany nagrodami, których sponsorem m.in. był  Oddział Świętokrzyski  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.