Konferencja naukowa”Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej”

Zapraszamy serdecznie na obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej”, która odbędzie się 22.09.2021 r. od godziny 9.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz online na MS Teams. Konferencja organizowana jest przez Opolskie Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO po raz piąty, w ramach festiwalu „6. Sputnik nad Opolem”, dofinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w X Otwartym Konkursie. Program zapowiada się bardzo ciekawie. Zapowiada się fascynujące spotkanie młodych naukowców z całej Polski. 

Można posłuchać na platformie MS Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1_HT1nJ_-l3lSY_H_qevoYK3H3AfUMD35f7ToigfySc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f380c543-9717-4f5f-bc7c-6973b29d561c&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5