Koncert w Sali Białej pałacu wilanowskiego

Na zaproszenie Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Jozef Bryll  i działacze Stowarzyszenia uczestniczyli w sobotę 20 stycznia 2018  r. w koncercie – prezentacji twórczości kompozytora Giedymina Rodkiewicza (rodem z ziemi białoruskiej, XIX w.) „Odkrywamy stare imię”. Przybyłych na koncert powitali Dyrektor Muzeum Paweł Jaskanis oraz JE Ambasador Republiki Białoruś w RP Aleksandr Averyanov.  Po powitaniu  praprawnuk  kompozytora wręczył JE Ambasadorowi przechowywane nuty   utworów, które stanowiły inspirację do zorganizowania koncertu i ukazania dorobku jego prapradziadka. Kompozytor Giedymin Rodkiewicz (1834-1891) właściciel dóbr w Tokarzyszkach i Juraciszkach (teren współczesnej Białorusi) oraz kamienic w Wilnie jest autorem wyłącznie utworów na fortepian, stworzonych w salonowym wirtuozowskim stylu muzyki romantycznej XIX w. Z aplauzem przyjęte  przez uczestników utwory kompozytora wykonał Włodzimierz Lebiecki – absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, laureat  międzynarodowych konkursów pianistycznych, doktor historii i sztuki, badacz kultury muzycznej, obecnie nauczyciel szkół muzycznych w Radomiu i Warszawie, doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.