Koncert i Gala Jubileuszowa poświęcona obchodom 25-lecia działalności Stowarzyszenia w regionie wałbrzyskim

Z udziałem wiceprezesa Stowarzyszenia Zdzisława Jacaszka  odbyło się uroczyste spotkanie Prezydium Oddziału Wałbrzyskiego, a następnie Koncert i Gala Jubileuszowa poświęcona obchodom 25-lecia działalności Stowarzyszenia w regionie wałbrzyskim. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Stowarzyszenia – Prezes Oddziału Wałbrzyskiego Leszek Solarek, który powitał zaproszonych gości; Katarzynę  Mrzygłocką – Posła na Sejm RP, Agnieszkę Kołacz – Leszczyńską – Posła na Sejm RP, Jacka Ciechurę – Starostę Wałbrzyskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego – Wicestarostę Wałbrzyskiego, Józefa Piksę – Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Zygmunta Worsę Wicestarostę Świdnickiego, Zygmunta Nowaczyka – Wiceprezydenta Wałbrzycha, Marię Romańską – Przewodniczącą  Rady Miejskiej w Wałbrzychu, Marka Fedoruka – Burmistrz Szczawna Zdroju, radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz Rady Miejskiej w Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju, Tadeusza Skrężynę – członka nestora (96 l.) -Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Alfreda Pszczółkowskiego – Prezesa Koła  Związku Kombatantów  RP i BWP,  Romanę Stach – Prezes Oddziału Wałbrzyskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Irenę Froh – Prezes Koła Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Wałbrzychu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, oświaty współpracujących ze Stowarzyszeniem. Prezes Oddziału w krótkim zarysie przedstawił liczne fakty z działalności Stowarzyszenia. Z dumą podkreślając wzorową współpracę oddziału z placówkami dyplomatycznymi państw Wschodnich w Polsce min.  z Armenią, Białorusią, Chinami, Estonią, Litwą, Łotwą Kazachstanem, Mołdawią, Federacją Rosyjską, z organizacjami polonijnymi na Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, z instytucjami kultury z Białorusi – w Mińsku, Nieświeżu, Nowogródku, Mirze, Witebsku ), w Federacji Rosyjskiej ( Tule, Sankt Petersburgu), na Ukrainie ( z galeriami i muzeami we Lwowie), a także   z  Białoruskim Centrum Kulturalnym i  Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Z dumą podkreślił, że dzięki tej współpracy oddział zorganizował w minionym 25-leciu ponad 700  przedsięwzięć kulturalnych, w których udział wzięło ok. stu dwudziestu tysięcy osób. Oddział szczyci się też faktem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich na Wschodzie (głównie z  Białorusi, Ukrainy ) – ponad 800 młodych polonusów wypoczywało na ziemi wałbrzyskiej.  Było to możliwe dzięki wzorowej współpracy z samorządami terytorialnymi w Wałbrzychu, Świdnicy, Świebodzicach, Legnicy oraz z Caritas Polska Diecezji Świdnickiej, ze Stowarzyszenie „Krajobrazy „ w Legnicy .

Obchody Jubileuszu 25–lecia uświetnił  koncert  pt. „Kwiaty Polskie” poświęcony 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości  w wykonaniu; Haliny Sokolnik – laureatki VI Białoruskiego Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” , zespołów „Wierzbica” i „Tęcza” oraz chóru „Cantus Cordis” – zespołów polonijnych z Białorusi pod kierownictwem Mariny Towarnickiej z Mińska. Koncert poprzedziła uroczysta gala wręczenia medali i dyplomów jubileuszowych. Leszek Solarek odczytał decyzję Kapituły medalu „Mickiewicz – Puszkin” Zarządu Krajowego  w sprawie uhonorowania medalami za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia, które wręczył Wiceprezes   Zdzisław Jacaszek . Dyplomy i medale otrzymali: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Adam Markiewicz – wieloletni działacz stowarzyszenia w Świdnicy, Zygmunt Worsa – Wicestarosta  Świdnicki, Ryszard Sławczyński – poeta, pisarz, podróżnik, dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Jan Zwierko – działacz stowarzyszenia – Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, dyplomami jubileuszowymi wyróżniono : Irenę Froch, Alicję Młodecką, Alfreda Pszczółkowskiego, Romanę Stach, Tadeusza Skężynę, Jowita Karczeska – dyrektor Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

Gratulację i życzenia z okazji jubileuszu na ręce  Prezesa Leszka Solarka przekazali parlamentarzyści ziemi wałbrzyskiej, samorządy i organizacje współdziałające z naszym Oddziałem, za które w imieniu Zarządu Oddziału serdecznie dziękujemy.