Jubileusz 25 –lecia w Gdańsku

16 listopada  z udziałem prezesa i wiceprezesa  Stowarzyszenia Józefa Brylla i Jerzego Smolińskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Pomorskiego SWP-W w Gdańsku poświęcone obchodom 25 – lecia działalności.  Uroczystość otworzyła Wiceprezes Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Pomorskiego –Anna Firlej, która powitała przybyłych na posiedzenie gości w osobach: Wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka,  Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Alexandra Karachevtseva,  Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku Siargieja Michniewicza , przedstawicielkę Konsula Honorowego Kazachstanu w Gdańsku Joannę Nasyrow, Dyrektora Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andrzeja Patiomkina. Prezesa organizacji Mała Rosja z Olsztyna Artioma Bołogova, przedstawiciela   Marszałka  Województwa Wiolettę Dymarską, przedstawiciela Gminy Kosakowo Krzysztofa Andruszkiewicza, Dyrektora Gdańskiego Klubu Biznesu  Dorotę Sobieniecką , Wandę Stankiewicz z TNOIK , Dyrektora Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków –Oddział w Polsce,  dr Tatianę Kopc z Instytutu Rusycystyki Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego , Dyrektora XIX LO Krzysztofa Tryniszewskiego  ,licznie przybyłych nauczycieli języka rosyjskiego i  przedstawicieli organizacji współpracujących z Oddziałem . Prezes Oddziału przedstawiła także dorobek Oddziału i zamierzenia na kolejne lata. Informację na temat Stowarzyszenia i jego 25 letniej działalności przekazał uczestniczący w spotkaniu prezes Józef Bryll . Przedstawił także decyzję Kapituły i Zarządu Krajowego w sprawie wyróżnienia zasłużonych działaczy i w towarzystwie Prezes Oddziału i Wiceprezesa Stowarzyszenia dokonał wręczenia przyznanych medali „Mickiewicz – Puszkin” i dyplomów honorowych. Wiceprezydent  Gdańska Piotr Kowalczuk  przekazał  Annie Firlej -Prezes Oddziału   Pomorskiego  w dоwód uznаniа i szасunku, w podziękowaпiu za wieloletnią pracę nа rzecz dobrosąsiedzkich stоsunków między partnerami w Polsce i za nаszуmi wschodnimi grаniсаmi   Medal Prezydenta Мiasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz pamiątkowy obraz dla Oddziału. Serdeczne  podziękowania i życzenia   przekazali  wyróżnieni medalami i dyplomami uczestnicy uroczystego posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego.