650 LAT ORMIAN w POLSCE

Przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Ryszard Tomalak – Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W i Witold Jedliński – Przewodniczący Stowarzyszenia Polska-Armenia, uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika Króla Kazimierz III Wielkiego z okazji 650 rocznicy nadania pierwszego przywileju Ormianom Polskim, która odbyła się 19 listopada 2017 roku w Strachówce – Powiat Wołomin /województwo mazowieckie/.

Uroczystości przebiegły według następującego programu:

12.00 – Msza Święta w Kościele w Strachówce oraz podpisanie Aktu Elekcyjnego.

13.15 –  Odsłonięcie pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Księżykach /gm. Strachówka/ którego fundatorem jest Pan Ashot ARAKEYLYAN – kupiec z Grochowa.

14.00 – Koncert Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Musaler” (szkoła w Strachówce).

15.00  – Koncert Ludowego Zespołu Artystycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

16.15 – Poczęstunek polsko-ormiański.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Kościoła Ormiańskiego w Polsce, Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Marszałek Senatu RP Stanisław Tyszka, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan oraz liczna grupa mieszkańców Strachówki, sąsiednich gmin oraz młodzież szkolna.