Kolejna książka z inicjatywy SWP-W

Ukazała się książka nt. „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”. Bezpośrednią inspiracją do jej napisania były seminaria naukowe organizowane w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód. Współautorzy i redaktorzy naukowi wyrażają nadzieję, ze książka ta znajdzie swoich odbiorców nie tylko wśród studentów zajmujących się Kazachstanem i Azją Centralną, ale także tych wszystkich, którzy zechcą pogłębić wiedzę z tego bardzo interesującego obszaru.