25 lat współpracy dyplomatycznej Polski z Kazachstanem

Z okazji 25 lecia służby dyplomatycznej Kazachstanu oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu a Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 czerwca odbyło się przyjęcie wydane przez Ambasadę Kazachstanu. Polityków, Posłów i Senatorów RP, dyplomatów, przedstawicieli Rządu RP i organizacji społecznych powitał Murat Zhakypbekov – Charge d’Affaires a.i., Radca-Minister Ambasady, który w przemówieniu powitalnym stwierdził „Kazachstańsko – Polskie stosunki pomyślnie rozwijają się we wszystkich dziedzinach współpracy”. Uczestniczący w przyjęciu Podsekretarz Stanu w MSZ RP Bartosz Cichocki w swoim wystąpieniu powitał serdecznie nowego Ambasadora

Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej JE Pana Margulana Baimukhana, który tego dnia złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, życząc Panu Ambasadorowi i współpracownikom owocnej misji w naszym kraju. Podczas przyjęcia zaprezentowana została książka poświęcona Kazachstanowi pt. „Kazachstan . Tauelsiz memle ket znaczy niepodległe państwo”. Prezentacji dokonał dr Władysław Sokołowski – redaktor naukowy. Książka została wydana przez Towarzystwo Naukowe Polska – Wschód działające przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód. Na zaproszenie Ambasady w przyjęciu uczestniczyli Prezes i Wiceprezesi Stowarzyszenia.

Panu Ambasadorowi i Dyplomatom życzymy dalszych pomyślnych działań na rzecz rozwijania i umacniania stosunków między Kazachstanem a Rzeczpospolitą Polską.