Lubelski Oddział Wojewódzki

26 listopada 2021 r. odbyło się w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego kolejne spotkanie poświęcone nauce języka rosyjskiego w polskiej szkole. Pierwsza debata – z udziałem prezesa Józefa Brylla, kurator  Lubelskiego Oddziału Oświaty p. Teresy Misiuk, dyrektorów szkół i nauczycieli języka rosyjskiego  odbyła się w październiku 2019 (pisaliśmy o tym). Później wracano do tej tematyki kilkakrotnie. Na ostatnim spotkaniu wystąpiła dyrektor Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej p. dr Swietłana Szaszkowa, która szeroko omówiła działalność swojej placówki dydaktyczno-naukowej. Tematyka wystąpienia wywołała duże zainteresowanie zebranych, którzy licznie przybyli licznie, jak na trudny czas pandemii.

Na zakończenie spotkania prezes Oddziału w imieniu Jury Nagrody wręczył Medal Mickiewicz – Puszkin p. doktorantowi Zbigniewowi Husakowi i omówił jego zasługi na rzecz Oddziału.