Jubileusz Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra

24 czerwca odbyły się uroczystości Jubileuszowe Ks. prof. dr  hab.  Edwarda Walewandra  – kierownika  Katedry Pedagogiki Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członka Prezydium Zarządu Krajowego, Prezesa Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, naszego Kapelana. Obchody Jubileuszu rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Budzika, w której uczestniczyli zaproszeni goście z kraju i zagranicy,  kadra naukowa, pracownicy i   studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  rektorzy i  profesorowie wielu uczelni Polski, doktorzy wypromowani przez Jubilata,  liczne grono przyjaciół i mieszkańców Lublina.  Po Mszy św.  w Centrum Transferu Wiedzy odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej . Uczestników powitał ks. Prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSN KUL. Wśród znakomitych gości znalazła się również grupa Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód : prezes Józef Bryll, wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Leszek Solarek, czł. ZK prof. dr hab. Artur Kijas, prezes i wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak i Wiesław Słomkowski oraz  działacze Oddziału Lubelskiego z Starostą Januszem Szpakiem, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Lublina.  Po powitaniu słowo wygłosił Dziekan WNS KUL ks. prof. dr hab.  Stanisław Fel a laudację przedstawił prof. dr hab. Wiesław Śladkowski z Uniwersytetu Marii  Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Księgę Jubileuszową zaprezentowała dr Natalia Rykowska inicjatorka wydawnictwa. Księga jest rodzajem sztambucha, pamiętnika, czyli księgi w której  spisuje się wspomnienia, życzenia, sentencje itp., ozdabiane okolicznościowymi ilustracjami. Do tej ciekawej tradycji postanowiono nawiązać przygotowując wydawnictwo z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Księdza profesora.  Wręczenia Księgi Jubileuszowej dokonał J.M. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Po wręczeniu Księgi głos zabrał Jubilat,  który w swoim  niezwykle serdecznym wystąpieniu podziękował za skierowane słowa i życzenia.  Życzenia i pozdrowienia przekazał także w swoim wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll  wręczając Jubilatowi Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego, a członkowie delegacji wręczyli okolicznościowe upominki. Część oficjalną zakończył koncert patriotyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS. Przekazywanie życzeń kontynuowane było podczas  okolicznościowego przyjęcia wydanego z okazji Jubileuszu.