Kolejna publikacja SWP-W – Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo

Przekazujemy Czytelnikom kolejną publikację książkową wydaną przez Towarzystwo Naukowe Polska – Wschód. Praca zrealizowana dzięki współpracy Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód i Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” i zaadresowana jest do szerokiego grona Czytelników: do studentów i pracowników akademickich, osób związanych z Kazachstanem swą przeszłością i pochodzeniem, do działaczy organizacji i stowarzyszeń, którym bliskie są działania zacieśniające więzy między Polakami i Kazachami, do przedsiębiorców, podążających śladami polskich odkrywców bogactw Wielkiego Stepu, do wszystkich, którzy darzą Kazachstan zainteresowaniem i przyjaźnią.