Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i Proza na Wschód od Bugu w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim 23 maja 2017, Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

Zwycięzcy eliminacji szkolnych wraz z nauczycielami – opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego spotkali się na XLVII eliminacjach w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego aby poddać się kolejnej ocenie recytowanych utworów poezji i prozy wschodnich literatów.

Organizatorem eliminacji wojewódzkich był Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kuratorium Oświaty w Opolu, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Organizatorzy, jurorzy i goście spotkali się na rozpoczęciu imprezy w czytelni biblioteki, gdzie była przygotowana wystawa literatury, słowników i innych wydawnictw Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.

W wystąpieniu Eugeniusz Brudkiewicza – prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód podkreślono dotychczasowy dorobek upowszechniania wśród dzieci i młodzieży szkolnej bogatej i pięknej literatury krajów wschodnich dokonanej w ciągu minionych 47 lat trwania konkursu.  Zaproszono uczestników do studiowania na opolskich uczelniach i działań społecznych jako przyszłych studentów.

Jury powołane spośród wybitnych specjalistów przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód pracowało w trzyosobowym składzie:

  • dr Jolanta Drwięga
  • dr Irena Danecka
  • mgr Barbara Chlebda.

Po przesłuchaniu i ocenie recytacji wszystkich uczestników eliminacji Jury przyznało nagrody następującym uczestnikom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Aleksandra Urbańska z PSP w Byczynie

II miejsce – Patrycja Gabor z ZSGI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy

II miejsce – Beata Zagrodnik – PSP Nr 4 w Praszce

III miejsce – Karina Zając – PSP Nr w Praszce

III miejsce –  Dominika Langos – Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Aleksandra Koteluk z Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich

I miejsce – Liwia Wieczorek z Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach

II miejsce – Mariia Stakhovska z Gimnazjum w Ozimku

II miejsce – Julia Joanna Cebula z ZS – Gimnazjum w Zimnicach Wielkich

III miejsce – Nina Syczewska z Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich

III miejsce – Jennifer Krause z Gimnazjum w Biadaczu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

II miejsce – Martyna Ślusarczyk z II LO w Opolu

III miejsce – Weronika Ciosek z II LO w Kędzierzynie-Koźlu

Poziom występów był wysoki, szczególnie w pionie szkół podstawowych i gimnazjalnych, dlatego też Jury przyznało większą ilość nagród w tych dwóch pionach szkół. Uczniowie w tym roku nie tylko recytowali w języku polskim, ale także rosyjskim i ukraińskim. Pierwszy raz można było usłyszeć również poezję śpiewaną – Bułata Okudżawy we wspaniałym wykonaniu Aleksandry Urbańskiej z PSP w Byczynie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, natomiast laureaci otrzymali dyplomy – wyróżnienia i nagrody książkowe. Nauczyciele otrzymali dyplom – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Dla wszystkich uczestników był również poczęstunek.

Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz przez Uniwersytet Opolski, całość pozostałych kosztów poniósł Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz inne historyczne i współczesne obiekty wzgórza akademickiego.