Kolejna wystawa z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dobra 2017”

Wystawa z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dobra 2017” zawitała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dla Adama Zbiegieni, Ludmiły Małgorzaty Sobolewskiej i Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole

Wystawa ta wcześniej prezentowana była w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, a po Opolu pojedzie do Warszawy, gdzie będzie prezentowana w Bielańskim Ośrodku Kultury, by potem znów wrócić do Opola, do Galerii na Dworcu Głównym.

Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2017” odbył się po raz siedemnasty. Artyści z Polski i zagranicy – z Czech, Białorusi, Rosji i Ukrainy korzystali z gościnności Gminy Strzeleczki. Każde spotkanie ma własny klimat i różni się od pozostałych. Tym razem uczestnicy podążali śladami Jana Cybisa i tym samym wpisali się w obchody ogłoszone przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę.

W czasie trwania pleneru artyści wykonali kilkaset prac malarskich. Z tego na wystawy poplenerowe wybrano 67 najlepszych obrazów.

14 listopada w Galerii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbył się wernisaż wystawy, gromadząc na nim uczestników pleneru oraz zaproszonych gości. Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zabierając głos podkreślił owocną współpracę Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, która trwa już od 25 lat. W podziękowaniu za te lata wręczył na ręce Adama Zbiegieni Prezesa Związku Dyplom Honorowy za wybitne osiągniecia w rozwój i współpracę środowisk plastycznych regionu, kraju i krajów wschodnich i sąsiedzkich.

Dyplomami Honorowymi z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wyróżnieni zostali także Adam Zbiegieni Prezes Związku oraz Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Skarbnik Związku i Wieloletnia działaczka naszego Stowarzyszenia.

Adam Zbiegieni jest nestorem opolskiego środowiska plastycznego, skutecznie mobilizuje młodych plastyków do działania. Posiada bogaty dorobek pracy twórczej w dziedzinach grafiki, malarstwa, różnych dyscyplin sztuki użytkowej, a zwłaszcza projektowania i realizacji architektury i wnętrz, ceramiki architektonicznej, monumentów, pomników i tablic pamiątkowych. Jest inicjatorem i organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów malarskich oraz ich Komisarzem Artystycznym od 50 lat. Nawiązał trwałą współpracę z zagranicznymi środowiskami plastycznymi, dlatego na plenery przyjeżdżają twórcy z zaprzyjaźnionych okręgów w kraju i z zagranicy. Spotkania te odbywały się na Górze św. Anny, w Paczkowie, w Kędzierzynie-Koźlu, Dobrej i Mosznej. W tym roku był to już 78 plener zorganizowany przez Adama. Gratulując życzę kolejnych plenerów i dalszej tak dobrej współpracy jak dotychczas z naszym Stowarzyszeniem powiedział Eugeniusz Brudkiewicz, który współpracuje z Panem Adamem od pierwszych plenerów.

Ludmiła Małgorzata Sobolewska jest artystą pedagogiem i na co dzień pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu, jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa i działaczką Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Od piętnastu lat organizuje Wojewódzki Konkurs Literacko-plastyczny dla młodzieży „Zwierzaki”. Jest prezesem Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Zarządzie Okręgu ZNP w Opolu, autorką dwóch zbiorów poetyckich „Okno” (2006) i „Salsa solo” (2010), a wybrane wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjski i wydane w Biełgorodzie. Za działalność w dziedzinie animacji kultury została nagrodzona w 2011 r. Nagrodą Miasta Opola oraz na wniosek naszego Stowarzyszenia wyróżnieniem Marszałka Województwa Opolskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe i uczestniczyła w licznych plenerach oraz wystawach w kraju i za granicą – w Niemczech, Rosji i w Czechach.

W dniu dzisiejszym pragniemy Ją wyróżnić za zaangażowanie w rozwój i umacnianie współpracy ze środowiskami artystycznymi i literackimi krajów wschodnich wręczając dyplom powiedział Eugeniusz Brudkiewicz.

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie