Jest już drugie wydanie V tomu dorobku poetyckiego Kresowiaków z województwa opolskiego

Piąty tom serii wydawniczej Kresowianie piszą wierszem… powstał na okoliczność jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski i 20-lecie Samorządności Województwa Opolskiego pod redakcja dr Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej z Uniwersytetu Opolskiego, działaczki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i sfinansowany ze środków uzyskanych w drodze konkursu przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód na realizację zadań publicznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Jest to zbiór poezji przesycony jest autentyzmem emocji wyrażonych w zawartych w nim wierszach. Pozwala lepiej zrozumieć uczucia i przeżycia Polaków-Kresowian, którzy, osiedliwszy się na opolskiej ziemi, z jednej strony z nią się utożsamili, z drugiej – na zawsze pozostali wiernymi patriotami swoich małych ojczyzn, pozostawionych na Kresach.

Opinie zawarte w słowach wstępnych Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego, obaj są Kresowiakami oraz Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza i recenzja naukowa prof. Joanny Czaplińskiej, Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a także entuzjastyczne przyjęcie w czasie IX Opolskich Dni Kresowych utwierdziły organizatorów w przekonaniu do rozważenia ponownego wydania V tomu.

Na Opolszczyźnie mieszka dziś ponad jedna czwarta ludności o korzeniach kresowych. Kresowianie odgrywali wielką rolę w zagospodarowaniu i budowie polskiej oświaty, kultury na odzyskanym przez Polskę Śląsku.

W okresie pokoju na Kresach, czyli pograniczu: wiar, kultur, języków, narodów, ludzie umieli żyć obok siebie, współistnieć, w zgodzie tworzyć społeczności otwarte oraz szanować tradycję innych. W czasach złych, jakie przyszły w trakcie i po II wojnie światowej drogo płaciły za swoje odmienności włącznie z tragedią ludobójstwa.

Wysoko oceniane i cieszące się dużym zainteresowaniem pierwsze wydanie, zwłaszcza wśród Kresowian oraz instytucji kultury, nauki i wielu innych środowisk rozeszło się bardzo szybko i zapotrzebowanie było coraz większe, dlatego szybko postanowiliśmy wykonać drugie wydanie już w tym samym pierwszym półroczu 2018 roku i tego dokonaliśmy, choć już czekają na wydanie, będące w recenzji naukowej kolejny VI i VII tom, które chcemy wydać jeszcze w tym roku.