Dzień Przedsiębiorcy

20 września w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Krajowa Izba Gospodarcza  wraz z Komitetem ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy KIG zorganizowała  uroczyste obchody Dnia Przedsiębiorcy  oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród zaproszonych byli  członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska
– Wschód z Prezesem Józefem Bryllem. Otwarcia spotkania i powitania gości dokonał Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. List Premiera Rzeczypospolitej Polskiej do uczestników odczytała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Pani Minister przekazała także informacje dot. projektu nowej ustawy.  Życzenia od Marszałka Sejmu  Marka Kuchcińskiego  przekazał  Doradca  Marszałka Sławomir Siwek. Kolejnym mówcą był Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który  przedstawił informację nt.  roli i działalności instytucji. Wystąpił także gość specjalny obchodów Dnia Przedsiębiorcy Pan Christoph Leiti – President of the EUROCHAMBRES  nt. “Poland – a pillar in the European business community”. Wręczone także zostały medale 25 – lecia Krajowej Izby Gospodarczej oraz dyplomy uznania.