Spotkanie w Ambasadzie Uzbekistanu

19 września w Ambasadzie Republiki Uzbekistan odbyło się spotkanie
 z członkami delegacji uczestniczącej w zebraniu OBWE w Warszawie.  Tematyka spotkania obejmowała kwestie Praw Człowieka w Republice Uzbekistan. Uczestników powitał Szef Misji Dyplomatycznej Republiki Uzbekistan w Rzeczypospolitej Polskiej Bakhrom Babaev, który przekazał  informacje o spotkaniu OBWE i aktualne problemy wynikające ze Strategii Rozwoju Republiki Uzbekistanu w latach 2017 – 2021 a odnoszące się do tematyki praw człowieka. Informacje szczegółowe przekazali członkowie delegacji: Pan Khamidullaev Sanjar – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki Uzbekistanu, Pani Muratova Dilnoza Karimboevna – Kierownik Wydziału Spraw Międzynarodowych Narodowego Centrum Praw Człowieka Republiki Uzbekistanu. W spotkaniu uczestniczył także Naczelnik Wydziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uzbekistanu Pan G. Pirimkukow. Wśród zaproszonych gości byli; profesorowie uczelni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, przedstawiciel biura instytucji demokratycznych i praw człowieka, dziennikarze. W ciekawej dyskusji głos zabrał także uczestniczący w spotkaniu Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Było to kolejne spotkanie poświecone aktualnym problemom organizowane przez Ambasadę Republiki Uzbekistanu.