IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna we Wrocławiu

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna ,,Kościół w Polsce i Cerkiew w Rosji 1918 – 2018. Pogląd teologiczny i historyczny” w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości- 5 i 6 lipca 2018 r.

W dniach 5 i 6 lipca 2018 r. w gościnnych murach Wyższej Szkoły Prawa na Piasku miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna ,,Kościół w Polsce i Cerkiew w Rosji 1918 – 2018. Pogląd teologiczny i historyczny”. Organizatorem konferencji był Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz jego partner z Sankt-Petersburga, Wyższa Szkoła Teologii i Filozofii. Współorganizatorami konferencji byli:

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
– Parafia Prawosławna św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu,
– Uniwersytet Wrocławski.

Konferencja zorganizowana była w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestników konferencji powitał prezes Oddziału Andrzej Mordel, który przypomniał historię organizacji tych przedsięwzięć, wspólnie z partnerem z Federacji Rosyjskiej, z którym Stowarzyszenie współpracuje od 2013 roku.
Przybyły na konferencję wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek podziękował organizatorom i uczestnikom za kolejne ciekawe, potrzebne i cenne wydarzenie w relacjach z naszym wschodnim sąsiadem. Poinformował, że Kapituła Medalu Mickiewicz – Puszkin przyznała to odznaczenie za wieloletnią działalność na rzecz zbliżenia naszych narodów i lepszego wzajemnego poznania się, profesorowi Olegowi Iwanowowi z Petersburga oraz księdzu mitratowi Eugeniuszowi Cebulskiemu, proboszczowi Parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.
Następnie zabrał głos przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, radny Rady Miejskiej Wrocławia, Dominik Kłosowski. W imieniu Marszałka podziękował za organizację konferencji, obecnym za udział i podkreślił, że w bieżącym roku mija 15 lat współpracy naszego regionu z obwodem leningradzkim w Rosji.

Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęto wygłaszanie referatów oraz dyskusję, na którą było miejsce po każdym wystąpieniu. Przebiegiem konferencji kierowali moderatorzy: w pierwszym dniu obrad prof.prof. Oleg Iwanow i Andrzej Małkiewicz, w drugim – Timofiej Czernow i Józef Dymalski.
Konferencja zakończyła się w drugim dniu, na uczestników czekał smaczny, wspólny posiłek w sali, która w przeszłości mogła być refektarzem klasztornym.
Zamykając obrady, A. Mordel jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu konferencji. Specjalnie przygotowane dyplomy z podziękowaniem oraz certyfikaty dla autorów referatów wręczyli wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dr inż. Józef Sowa oraz ksiądz protojerej Grzegorz Cebulski z Parafii św. Cyryla i Metodego.