Spotkanie Konsula Federacji Rosyjskiej z Zarządem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w czasie oficjalnej wizyty na Opolszczyźnie

W dniu 3 lipca pierwszą oficjalną wizytę na Opolszczyźnie złożył nowy Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Ivan Kosonogov, któremu towarzyszył Wicekonsul Pavel Erin.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z Wicemarszałkiem Romanem Kolkiem oraz Członkiem Zarządu Antonim Konopką z udziałem Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Mateusza Figla, Głównego Specjalisty Aliny Dorosz-Sobki  i Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza.

W czasie rozmów i ożywionej dyskusji podjęto problematykę stosunków bilateralnych Polska-Rosja i możliwości zdynamizowania współpracy gospodarczej naszego regionu, rozwoju wymiany turystycznej i pozytywnie oceniono współpracę w zakresie nauki i kultury. Za konieczne uznano nawiązywanie przez samorządy miast i gmin województwa opolskiego współpracy z partnerami w wybranych regionach Rosji. Oczywiście nie zabrakło tematyki związanie z przebiegiem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 FIFA World Cup Russia 2018 z gratulacjami dla piłkarzy rosyjskich i pochwały przez Konsula Generalnego dla kulturalnego zachowania się polskich kibiców na stadionach w Rosji.

Na zakończenia spotkania Konsul Ivan Kosonogov wręczył gospodarzom materiały promocyjne przygotowane na Mistrzostwa Świata.

Następnie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z członkami Zarządu i najaktywniejszymi działaczami Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

W spotkaniu udział wzięli Mateusz Figiel, Alina Dorosz-Sobka, Eugeniusz Brudkiewicz oraz Norbert Lysek Wiceprezes OOW SWP-W; Elżbieta Roehr Wiceprezes OOW SWP-W; Anna Maria Rogowska Członek Zarządu OOW SWP-W, Artysta plastyk; Urszula Serafin-Noga Działaczka SWP-W, Artysta plastyk; Barbara Chlebda działaczka SWP-W, długoletnia opiekunka Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej, współautorka wielu podręczników, słowników i wydawnictw o kulturze rosyjskiej; Joanna Dubiel-Stonoga Działaczka SWP-W, Artysta plastyk; Daria Ogon Członek Prezydium OOW SWP-W; Monika Bonarek Przewodnicząca Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej.

Eugeniusz Brudkiewicz zapoznał Konsula i Wicekonsula z działalnością Stowarzyszenia oraz zaprezentował w formie multimedialnej szeroką i bogatą współpracę Oddziału z Federacją Rosyjską na polu naukowym, kulturalnym, biznesowym i turystycznym.

Następnie toczyła się dyskusja na temat współpracy w poszczególnych dziedzinach współpracy z partnerami w Rosji. Anna Maria Rogowska wspomniała a bardzo dobrej współpracy z artystami w Rosji, o udziale w Międzynarodowych Plenerach Słowiańskich. Natomiast Urszula Serafin-Noga mówiła o współpracy z Uniwersytetem w Biełgorodzie i udziałach w konferencjach naukowych.

Daria Ogon z Moniką Bonarek przedstawiły bogatą działalność Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego i wymianę studentów z uczelniami rosyjskimi.

Nie zabrakło także pytań gospodarczych, dotyczących współpracy naszego regionu z partnerami rosyjskimi. Wymieniono się także uwagami odnośnie toczących się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 FIFA World Cup Russia 2018.

Konsul Generalny otrzymał w prezencie zestaw Idiomatykonów polsko-rosyjskich wydanych przez Uniwersytet Opolski oraz przewodniki po Opolu i Opolszczyźnie wydanych przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a także nowo wydany Tom 5 cyklu Kresowianie piszą wierszem…