Informacja o wynikach współpracy gospodarczej Polski z krajami Wschodnimi i Nadbałtyckimi za rok 2016

W oparciu o wstępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego, prognozy CIA „The Word Factbook – 2016” oraz Unii Europejskiej (UE) i wybranych organizacji międzynarodowych, możemy stwierdzić, że w  2016 roku  gospodarka naszego kraju rozwijała się w tempie 3,1% i osiągnęła wartość 467,4 mld USD, a liczona według wartości siła nabywczej 1 052 mld USD. Lokuje to Polskę na 24 miejscu w  Świecie.

Poniżej dokładne zestawienie.

Obroty towarowe Polski ogółem oraz z krajami Wschodnimi i Nadbałtyckimi w 2016

Osiągnięte tempo przyrostu PKB pozwala nam systematycznie poprawiać naszą pozycję w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej (UE). Istotną rolę w tym procesie odgrywają nasze kontakty handlowe (głównie obroty towarowe) z różnymi krajami i ugrupowaniami integracyjnymi. Rosły one w ubiegłym roku wolniej niż w poprzednich latach i osiągnęły wartość 203,7 mld USD (101,7%) po stronie eksportu oraz  198,4  mld USD (100,4%) po stronie importu. W efekcie,  osiągnęliśmy dodatnie  saldo, które  wyniosło 5,3 mld USD. Wyniki te sytuują Polskę na 25 miejscu na Świecie pod względem eksportu i 23 pod względem importu.

Naszymi głównymi partnerami wśród ponad 230, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe, dominującą rolę odgrywają kraje rozwinięte, na które przypada 85,7% naszego eksportu (w tym 79,4% z terenu UE) oraz 86,2% importu (w tym 97,7% z UE). Pierwszym partnerem Polski zarówno w eksporcie jak i imporcie są Niemcy (odpowiednio 27,1% i 27,3%) udziału w obrotach towarowych. Na kolejnych miejscach znajdują się: Wielka Brytania  (6,7% i 6,6%), Czechy (6,6%), Francja (5,5%) i Włochy (4,8%).

Ważną, choć nadal niedocenianą zdaniem autora,  rolę w handlu zagranicznym Polski odgrywają rynki Wschodnie. Z jednej strony są to atrakcyjne miejsca zbytu dla naszych towarów, z drugiej Rosja jest głównym dostawcą niezbędnych surowców energetycznych. Utrzymywane wobec tego kraju sankcje stały się dla bardzo wielu polskich eksporterów poważnym problemem w ich podstawowej działalności. Rosja jest naszym 8. Rynkiem zbytu w eksporcie i 3. w imporcie. Spadki cen na rynkach Światowych na ropę i surowce energetyczne, które są główną pozycją w imporcie z Rosji, pozwoliły zmniejszyć ich wartość do poziomu 11,56 mld USD, a w konsekwencji ujemne saldo do poziomu 5,8 mld USD. Drugim partnerem Polski na Wschodzie jest  Ukraina, ale jej pozycja w naszym handlu zagranicznym obniża się systematycznie, zaś kolejnymi kraje Nadbałtyckie. Szczegółową informację o strukturze naszego eksportu przedstawimy w następnym materiale.

 

Opracował: Zbigniew Bereza Warszawa  marzec 2017 r.