Poznawanie kultur sąsiadów

To już po raz dziesiąty przed Świętami Wielkanocnymi w Koninie ma  miejsce spotkanie artystów zajmujących się folklorem. Na spotkanie zapraszani są twórcy ludowi i miłośnicy piosenki i tańca ze swoich stron, z miast partnerskich Konina. Miłośnicy dzisiaj już nie modnego folkloru, a jeżeli już , to prezentowanego z rezerwą, jako coś mniej ważnego, zajmującego tylko nielicznych odbiorców.

 

Korzystając z okazji, że to już dziesiąty raz ma miejsce ta impreza, a więc jest to jubileuszowe spotkanie warto wspomnieć jego początki. Otóż zimą 2006 roku wśród członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód pojawił się pomysł aby spróbować przybliżyć Koninianom piękno kultury naszych sąsiadów z za Bugu. Na początek wybrano tradycję jarmarku wielkanocnego z Litwy âla Wileńskie Kaziuki. Propozycję zaakceptował Pan Kazimierz Pałasz, ówczesny Prezydent Konina i objął ją patronatem. W następnych latach na Kaziuki a później na Festiwal Kultur Miast Partnerskich Konina zaczęli zjeżdżać dalsi sąsiedzi: z Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji itd. W tym roku przybyli także Chińczycy, Bułgarzy i Czesi. Każdy  przedstawił kawałek swojej sztuki, muzyki, tańca i rękodzieła.
Wszystko co każdej wiosny od dziesięciu lat się działo w Koninie świadczy, że jesteśmy do siebie podobni i bliscy. Jesteśmy prawdziwymi sąsiadami.

Po prostu lubimy się. Oby tak dalej.

Więcej na:

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/wedrujacy-festiwal-kultur.html