KONKURS WIEDZY O ROSJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Wiedza o Rosji,” skierowanym dla studentów uczelni wyższych Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej do pobrania regulamin oraz ankieta konkursu.

Test zostanie przeprowadzony 19 maja o godzinie 11:00 przy ulicy Marszałkowskiej 115 w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Językiem obowiązującym na sprawdzianie będzie polski.

W terminie do 5 maja 2017 roku należy przesłać wypełnioną Ankietę wraz z niezbędnymi załącznikami: skanem legitymacji studenckiej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: wiedzaorosji@gmail.com.

Jednocześnie informujemy, iż dziesięć osób, które uzyskają największą liczbę punktów uda się na bezpłatny dziesięciodniowy pobyt na Ałtaj w terminie 9-17 września 2017 roku.

Regulamin Konkursu Wiedza o Rosji

ANKIETA KONKURS