Informacja o II imprezie integracyjnej absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich w Konstancinie- Jeziorna 10/11.2017 r.

W dniach 10/11 czerwca w Konstancinie Jeziorna miała miejsce II impreza integracyjna  absolwentów wyższych uczelni rosyjskich /radzieckich. Jej organizatorem był Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich działający przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód.  W spotkaniu uczestniczyło ponad  100 absolwentów , którzy ukończyli takie uczelnie jak m.in.  Moskiewski  Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademię Dyplomatyczną, Uniwersytet Moskiewski im. M.Łomonosowa,  Akademię  Nauk Społecznych, Instytut Łączności w Moskwie, Moskiewski Instytut Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii, Moskiewski Instytut Zarzadzania, Moskiewski Instytut Inżynierów Transportu, Moskiewski Instytut Kolejowy, Państwowy Instytut Ekonomiczny w Sankt Petersburgu, Uniwersytet Białoruski w Mińsku,  Politechnikę Kijowską. W części oficjalnej spotkania uczestniczyli goście z placówek dyplomatycznych w Warszawie: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej – Siergiej Andriejew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś- Aleksandr Averyanow, Radca Ambasady Republiki Armenii- Gevorg Terteryan, Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – dr Igor Żukowski. Uczelnie rosyjskie reprezentowała Elena Tarasienko- Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej  w Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w St. Petersburgu. Ze strony  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  obecny był Prezes Józef Bryll, Stowarzyszenie Współpracy Polska- Rosja reprezentował Prezes – dr Jerzy Smoliński. Należy podkreślić, że uczelnie rosyjskie, a wcześniej b. ZSRR ukończyło ok. 15 tys. absolwentów , którzy funkcjonowali i funkcjonują w całej Polsce w różnych sferach życia gospodarczego, politycznego, kulturze , nauce, turystyce. Stanowią oni znaczący potencjał intelektualny i są ambasadorami współpracy i kontaktów ze wschodnimi sąsiadami, ale nie tylko- poprzez zdobyte w trakcie nauki wiedzę , kontakty i kompetencje , a następnie doświadczenie także z Europą i ze światem. Lata studiów kształtowały w nich takie cechy jak otwartość na nowe kontakty i kultury, wrażliwość społeczną, koleżeńskość , gotowość niesienia pomocy innym. Jak podkreślił  w swoim wystąpieniu Ambasador Republiki Białoruś „ Ambasadorowie  Kuby, Wenezueli, Serbii i Słowacji w Polsce to także absolwenci  wyższych uczelni radzieckich”. Prezes Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich – dr Adam Zaborowski w wystąpieniu otwierającym spotkanie  przedstawił działalność  Klubu Absolwentów od ubiegłorocznego spotkania 25 czerwca 2016 r. wskazując przede wszystkim na kontakty z przedstawicielami uczelni rosyjskich, m.in. Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I.Kanta w Kaliningradzie, Uralskiego  Państwowego Uniwersytetu w Jekaterinburgu, Wydziału Dziennikarstwa  MGIMO, biznesu rosyjskiego, udział przedstawicieli Zarządu Klubu w rekrutacji na studia w Rosji ,udział w konferencjach międzynarodowych dotyczących relacji polsko-rosyjskich. Mówiąc  o zadaniach na przyszłość poinformował m.in.o przygotowaniach do udziału w IV Światowym Forum Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Moskwie oraz  planowanym w  październiku br. Sympozjum Kulturalnym Polska-Rosja. W wystąpieniach, dyskusjach i rozmowach podczas spotkania podkreślano kwestie tworzenia przez Klub możliwości do współpracy absolwentów, platformy do komunikacji i wykorzystania w tym celu zakładki/strony internetowej www.absolwentur.pl, ściślejszych kontaktów między Zarządem Klubu a jego członkami, utrzymywania kontaktów z uczelniami, które ukończyli, przygotowania II tomu wydawnictwa o absolwentach uczelni rosyjskich/radzieckich, udziału w obchodach Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód .

 

Podczas spotkania wybrano nowy 12-osobowy Zarząd Klubu w składzie:

dr Maria Świerczewska –Chrząszcz

Joanna Laskowska

dr inż. Janusz Bek

Marek Grabarek

Bolesław Kapitan

Stanisław Krotoszyński

Sławomir Miczorek

dr Jacek Nowak

dr Jerzy Smoliński

Tomasz Strachanowski

Mirosław Woźniak

dr Adam Zaborowski

 

Spotkaniu towarzyszył program artystyczny: nastrojowe koncerty Ilii Krystowierowa- solisty Zespołu Artystycznego Floty Bałtyckiej i Państwowego Zespołu Instrumentów Ludowych z Kaliningradu( zorganizowany przy pomocy RONiK) oraz Uliaszy/Uli Kołodziejczak ( córki absolwentów uczelni radzieckich z „polskim sercem i rosyjską duszą”).

Tradycją spotkań integracyjnych absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich stał się wątek piłkarski: w ubiegłym roku było to oglądanie meczu na ME we Francji Polska – Szwajcaria,  w tym roku meczu eliminacyjnego Mistrzostw Świata w Rosji Polska –Rumunia, który reprezentacja Polski wygrała 3:1, co także znakomicie wpłynęło na nastroje – bowiem nasza reprezentacja zrobiła ogromny krok do udziału w tych Mistrzostwach.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze , wszyscy uczestnicy wyrażali chęć udziału w następnych,do czego przyczyniło się także miejsce jego organizacji, bardzo miła obsługa i  profesjonalne przygotowanie przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie-Jeziorna.

cof