Delegacja z Briańska w „Domu Przyjaźni”

Udająca się z wizytą do Konina Delegacja miasta Briańska z Rosji, w składzie: Aleksander Chlimakow – prezydent miasta, Nikołaj Iwkin – radny, przewodniczący komisji nieruchomości i usług komunalnych, Jekateryna Artiuszkowa – dyrektor wydziału do spraw kontaktów ze środkami masowego przekazu, złożyła wizytę w „Domu Przyjaźni”, gdzie spotkała się z wiceprzewodniczącymi Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód ze Zdzisławem Jacaszkiem i Jerzym Smolińskim / jest również prezesem Zarządu Głównego SWP-R /.
Warto nadmienić, iż prawie 450 tysięczny Briańsk od wielu już lat prowadzi owocną współpracę z naszym Koninem. W trakcie spotkania poinformowaliśmy naszych rosyjskich gości o przebiegu i rezultatach XX Kongresu SWP-W, o realizacji jego Uchwał oraz o aktualnym stanie relacji polsko – rosyjskich w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i współpracy młodzieżowej. Aleksander Chlimakow pozytywnie ocenił kontakty obu miast partnerskich i podkreślił potrzebę powrotu do wzajemnie korzystnej współpracy polsko – rosyjskiej we wszystkich dziedzinach i zwłaszcza gospodarczej, w tym wymiany towarowej. Wyraził nadzieję, iż aktualny trudny etap dwustronnych relacji polsko – rosyjskich ma przejściowy charakter i z czasem powrócimy do normalności z korzyścią dla obu stron.
Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, życzliwej i konstruktywnej atmosferze.
Przed wyjazdem do Konina, delegacja zwiedziła Stare Miasto i inne zabytki naszej stolicy oraz została przyjęta przez Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Sergieja Andrejewa.