Spotkania w Przedstawicielstwie Handlowym Rosji

Kontynuując praktykę okresowych konsultacji kierownictwa Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza, przeprowadzili w dniu 30 lipca rozmowy z dr Władimirem Niefiedowem – szefem przedstawicielstwa i dr Aleksandrem Jerszowem.
W trakcie spotkania omówiliśmy konsekwencje wprowadzonych sankcji i ograniczeń dla gospodarek obu krajów, szczególnie dotkliwych dla tych, polskich producentów, którzy zorientowani byli na rosyjski rynek. Jego zastąpienie, szczególnie w krótki okresie, nie jest wcale tak łatwe, jak przedstawiają to media. Notowane od początku roku wysokie spadki eksportu do Rosji, będą trudne do odrobienie w następnych okresach, a w perspektywie mogą doprowadzić do trwałej eliminacji wielu grup polskich towarów w wielkiego rynku.
Gospodarze spotkania podkreślali, że to nie Rosja była inicjatorem wprowadzenia ograniczeń we współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej, a w wyniku takich działań próby izolacji Rosji na arenie międzynarodowej.
Uznaliśmy za celowe zorganizowania jesienią, roboczego spotkania reprezentantów polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem wschodnich sąsiadów z udziałem dyplomatów i ekspertów. Uważamy bowiem, że sankcje nie służą rozwojowi dwustronnych relacji pomiędzy naszymi krajami. O zainteresowaniu w odbudowie poprawnych relacji świadczyć może, zdaniem naszych rozmówców, duża ilość otrzymywanych zaproszeń na konferencje, seminaria i spotkania przedsiębiorców, jakie organizowane będą w drugiej połowie roku w różnych regionach kraju. I to mimo niezmiennie krytycznego tonu publikacji na temat Rosji prezentowanych w polskich mediach. Na tym tle pozytywnie odbierana jest inicjatywa wicepremiera Janusza Piechocińskiego, dotycząca omówienia z partnerami ze Wschodu, zagadnień związanych z usprawnieniem odpraw celnych na granicy pomiędzy Polska i państwami wchodzącymi w obszar Unii Celnej.
Jednym z efektów spotkania było ustalenie o wzajemnej wymianie materiałów pokonferencyjnych dotyczących współpracy gospodarczej i naukowej, organizowanych przez lub z udziałem Stowarzyszenia i Przedstawicielstwa.