Historia i teraźniejszość wielokulturowości na ziemiach polskich

Problemem przybliżania tego tematu szerszej publiczności przez dwanaście lat począwszy od 2005 roku zajmowało się Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z Instytutem Wschodnim Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia zorganizowali cykl imprez plenarnych, a także wystaw, seminariów i konferencji naukowych. Wydarzenia te były poświęcone mniejszościom narodowym zamieszkującym ziemie pod władzą Rzeczypospolitej: Romowie, Żydzi, Łemkowie, Litwini, Tatarzy, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Niemcy, Rosjanie, Słowacy, Ormianie i Karaimi. Wydarzenia naukowe z udziałem wybitnych uczonych z Polski i zagranicy zaowocowały interesującymi publikacjami. Nie zabrakło również w nich naszych działaczy, członków władz  SWP-W: prof. dr. hab. Artura Kijasa, dr. hab. Marka Figury i dr. Bartłomieja Garczyka. Ostatnim przedsięwzięciem z tego cyklu była Konferencja Naukowa pt. „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, która  odbyła się w Szreniawie w dniach 22 – 24 czerwca br.