Wernisaż Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dobra 2017” pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły

Podczas pleneru malarskiego powstało ponad 70 ciekawych prac, przede wszystkim obrazów malowanych w różnych technikach oraz rzeźby. Wszystkie prace są obecnie wystawiane sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, a jesienią zostaną zaprezentowane w Sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także w Warszawie. Wernisaż wystawy poplenerowej prowadził Adam Zbiegieni – komisarz pleneru i Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” Okręg Opolski, odbył się 3-go sierpnia z udziałem zaproszonych gości i uczestników pleneru w tym Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszki i Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza. Reprezentantów naszego Oddziału było więcej, bo 5 artystów plastyków należących do naszego Stowarzyszenia wzięło udział nie tylko w wernisażu, ale i w plenerze, a byli to: Anna Maria Rogowska, Urszula Serafin-Noga, Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Małgorzata Wojdyło, Józef Lewczak.

Międzynarodowy Plener Malarski odbywał się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej. W plenerze udział wzięło 37 artystów plastyków z Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech i Rosji w tym 7 dochodzących. Wydarzenie trwało 10 dni, zorganizowane zostało przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” Okręg Opolski, z siedzibą w Opolu, na które Związek otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Strzeleczki oraz dodatkowo ze środków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach działalności pożytku publicznego na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wsparcia finansowego udzielił również Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wspierający corocznie plenery malarskie.

Celem organizacji tej imprezy było stworzenie wspólnych warsztatów malarskich, podnoszenie poziomu artystycznego, promocja regionu, zapoznanie się z kulturą i zabytkami oraz mieszkańcami tego terenu, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk twórczych.

Część artystyczno-rozrywkową w czasie wernisażu skierowaną do Adama Zbiegieniego urodzonego we Lwowie, organizatora 50 plenerów, przygotowały i wykonały uczestniczki pleneru, członkinie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Urszula Serafin-Noga, Anna Maria Rogowska i Małgorzata Wojdyło wspólnie z Jadwigą Pechaty, artystką plastyczką, pracownikiem Konsulatu RP we Lwowie, od wielu lat współpracującą z opolskim środowiskiem plastycznym i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód – była to uczta duchowa dla miłośników kultury kresowej.

Dwie artystki, uczestniczki tego pleneru Anna Maria Rogowska, członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Urszula Serafin-Noga, zasłużona działaczka Stowarzyszenia wyjadą na Międzynarodowy Słowiański Plener Malarski, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września w Borisowce – obwód biełgorodzki (Rosja).

Wyrazy uznania i gratulacji składamy dla uczestników i organizatorów tegorocznego pleneru, który zamierzamy kontynuować w 2018 roku.

Zdjęcia autorstwa Urszuli Serafin-Noga

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie