Forum w Moskwie

26 listopada br. w Moskwie odbyło się forum „Rola narodowej dyplomacji w rozwoju międzynarodowej współpracy humanitarnej”, zorganizowane przez Federalną Agencję ds. Współpracy Niepodległych Państw, rodaków żyjących za granicą, i ds. międzynarodowej współpracy humanitarnej. W tym roku organizacje wchodzące w system współpracy obchodzą 90 lecie działalności. W forum wzięło udział około 500 osób, wśród których byli : eksperci, dziennikarze, politolodzy, działacze kultury, przewodniczący stowarzyszeń i organizacji społecznych z 55 krajów świata. W forum uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który podczas obrad zespołu „Dyplomacja narodowa dzisiaj” przedstawił działalność SWP-W na rzecz współpracy z Federacją Rosyjską. Obrady forum stały się platformą dialogu i poszukiwania dróg zwiększenia aktywności dyplomacji społecznej w rozwijaniu humanitarnej współpracy pomiędzy narodami. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód w swojej działalności podejmuje problemy poruszane podczas obrad forum. Za działalność w umacnianiu współpracy między narodami SWP-W wyróżnione zostało Dyplomem Federalnej Agencji „ROSSOTRUDNICHESTVA”. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz gratulujemy znakomitego przygotowania i przeprowadzenia forum.