Dni Lwowa w Warszawie

W dniach 23-28 listopada br. odbyły się XXII Dni Lwowa w Warszawie, organizatorami była Fundacja Dziedzictwo Kresowe oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód udzielając patronatu wsparło tą inicjatywę organizacyjnie i finansowo. Tegoroczne obchody swoim patronatem objęli m.in. abp. Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski, Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Polski Teatr Ludowy we Lwowie oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Obchody zainaugurowano w teatrze Capitol, gdzie licznie przybyli warszawiacy i goście stolicy. Na sali byli obecni również byli konsulowie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie: Włodzimierz Woskowski, Wiesław Osuchowski, Zygmunt Grochowski, Jarosław Drozd i Jacek Żur. Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Smoliński – Wiceprezes ZK SWP-W.
Minutą ciszy zostali uczczeni wszyscy lwowianie i kresowiacy, którzy zmarli w tym roku.
W ramach Dni Lwowa w Warszawie, w teatrze Capitol, odbyło się  spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją, historykiem, pisarzem, autorem wyjątkowej serii książek „Kresowa Atlantyda”, rektorem Opolskiego Uniwersytetu. Następnie na scenie Teatru Capitol wystąpiła kapela „Lwowska Fala”. Około dwie godziny śpiewali przedwojenne piosenki lwowskie. Na zakończenie pierwszego dnia ponad 200 osób wspólnie z muzykami zaśpiewali „Sto lat!”
Następnego dnia w Muzeum Niepodległości miała miejsce konferencja „Polskie organizację we Lwowie dziś. Pytania o jutro”. O swojej działalności i problemach opowiedzieli m.in. przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców we Lwowie, Stowarzyszenia „Strzelec”, Kościoła św. Antoniego, Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi oraz redakcji Kuriera Galicyjskiego.
Na zakończenie Dni Lwowa w Warszawie w Klasztorze Sióstr Wizytek została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Orląt lwowskich. Po Mszy św. odbył się koncert chóru „Warszawianka”.
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód realizując swoje cele statutowe dot. organizowania pomocy i wspierania Polaków za granicą już teraz podjęło rozmowy o organizacji przyszłorocznej edycji Dni Lwowa w Warszawie, która odbędzie się w nieco poszerzonej formule.