Forum Międzynarodowe

W dniu 9 listopada 2016 r. w Zamku Królewskim w Warszawie, odbyło się XIV Forum Polityki Zagranicznej. Temat Forum: Polska w niepewnym świecie – jaka polityka zagraniczna? Forum otworzył i przewodniczył dr Sławomir Dębski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zaś referat programowy wygłosił Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski. Przedstawił główne założenia polskiej polityki zagranicznej. Zwrócił uwagę na występujące zagrożenia dla pokoju światowego, akcentując punkty zapalne na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Omówił rolę Polski w NATO i Unii Europejskiej. Podkreślił, że Polska jest zainteresowana budową dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami. Działania Rządu RP mają na celu umocnienie pozycji Polski w NATO i Unii Europejskiej.
Uczestniczący w Forum posłowie, przedstawiciele Klubów parlamentarnych: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Kukiz 15, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawili stanowiska swoich Klubów w kwestiach oceny polityki zagranicznej obecnego Rządu RP oraz odnieśli się do rezultatów wyborów Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którym został Donald Trump. Posłowie przedstawili stanowiska swoich partii w kontekście nowej sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z wyborem nowego Prezydenta USA.
W Forum uczestniczyli członkowie Kierownictwa SWP-W: Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza.