Patria Nostra – Ojczyzno Nasza

W dniu 9 listopada 2016 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie historyczno-artystyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Patria Nostra – Ojczyzno Nasza” w hołdzie walczącym o Polskę wolną i niepodległą. Organizatorami wydarzenia byli Centralna Biblioteka Rolnicza, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód oraz Fundacja Polonia Union. Wśród partnerów znalazło się m.in. Muzeum Niepodległości w Warszawie.
W ramach obchodów wygłoszony został referat połączony z prezentacją multimedialną, poświęcony dziejom Legionów Polskich przez Pawła Bezaka – Kustosza Muzeum Niepodległości, a także koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu: Jolanta Sztorc – prowadzenie słowno-literackie, Urszula Nowakowska-Zwirdowska – harfa oraz Aneta Skarżyński – śpiew.
Słowem wstępu Zbigniew Filipkowski – Dyrektor Biblioteki podkreślił, iż niepodległość odzyskana po 123 latach niewoli dała zaczątek odbudowania państwowości Polski w okresie międzywojennym. Zaznaczył też, w jak krótkim okresie pokoju wiele się dokonało w odrodzeniu gospodarki, rozwoju edukacji, kultury oraz w innych dziedzinach życia społecznego.
Wydarzenie adresowane było do mieszkanców miasta stołecznego Warszawy, środowisk kresowych i polonijnych.