Finał XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

9 kwietnia 2017 r. w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej odbyło się uroczyste zakończenie XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR.  Głównym źródłem finansowania Olimpiady jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tradycyjnym  współorganizatorem i sponsorem jest Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód.

Zasadniczym celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym.  Nie mniej ważnym celem Olimpiady jest kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.

Finał rozpoczął mini koncert znakomitej piosenkarki młodego pokolenia Urszuli Kołodziejczak, która zaśpiewała piosenkę Anny German oraz własną kompozycję i zaprosiła uczestników finału do dalszej części uroczystości. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komitetu Głównego OJR dr hab. Magdalena Dąbrowska prof. UW, która  przywitała zaproszonych gości oraz przedstawiła przebieg XLVIII Olimpiady   i informację o finale .  W tej edycji Olimpiady uczestniczyło 1470 uczniów, z których 51 wystartowało w finale w Warszawie. Wyniki finału przedstawił przewodniczący jury dr Edward Szędzielorz Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OJR. 10 laureatom wręczono certyfikaty i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. W  zakończeniu XLVIII Olimpiady uczestniczyli : prof. dr hab. Antoni Semczuk długoletni przewodniczący OJR, wicedyrektor Instytutu Rusycystyki UW dr Piotr Głuszkowski , Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, Wiceprezes Stowarzyszenia Jerzy Smoliński, Prezes oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak, liczne grono nauczycieli i rodziców. Serdeczne podziękowania kierujemy do dyrekcji teatru „Capitol”, w którym odbyło się uroczyste zakończenie Olimpiady.