Poezja i Proza na Wschód od Bugu

 

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Kuratorium Oświaty w Opolu

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Zapraszają na :

Eliminacje Wojewódzkie XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Poezja i Proza na Wschód od Bugu „

23 maja 2017 rok godzina 10:00 Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego ul.Kopernika 11 sala 011

Termin zgłaszania recytatorów do eliminacji wojewódzkich przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne upływa w dniu 19 maja 2017 roku. Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ul. Ozimska 8/4,  45–057 Opole lub na adres e-mail: swpwo@poczta.onet.pl albo fax: 77 454 57 40.