Finał XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 10-12.04.2015 r. w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej odbyły się Centralne Eliminacje XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do Olimpiady przystąpiło ponad 1300 uczniów, z których do Eliminacji Centralnych zakwalifikowało się 51. W finale Olimpiady uczestniczyło 49 uczniów z 10 okręgów. Po eliminacjach pisemnych, przeprowadzone zostały eliminacje ustne, w wyniku których Jury wybrało 10 najlepszych. Uroczyste zakończenie XLVI Olimpiady odbyło się w Teatrze „Capitol”, w którym oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców i sekretarzy okręgowych uczestniczyli: Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Krzysztof Hejwowski, Dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Magdalena Dąbrowska, Prezes ZK SWP-W Józef Bryll i Prezes ZG SWP-R Jerzy Smoliński. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady prof. dr hab. Antoni Semczyk przedstawił główne problemy Olimpiady oraz przebieg XLVI edycji. Prezes SWP-W zwrócił uwagę na wielkie znaczenie znajomości języka naszych sąsiadów we współpracy z rówieśnikami z Rosji i innych krajów za wschodnią granicą. Poinformował także o nagrodach ufundowanych przez SWP-W dla laureatów. Stowarzyszenie współorganizuje i sponsoruje Olimpiadę od początku jej istnienia. Życzenia i gratulacje przekazali również Dziekan Wydziału UW i Dyrektor Instytutu Rusycystyki. Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego – Przewodniczący Jury dr Edward Szyndzielorz przedstawił wyniki Eliminacji Centralnych. Najlepszymi okazali się: Oleg Griń – VII L.O. im. Józefa Wybickiego w Gdańsku 95 pkt, Jana Gorbacz – VIII L.O. im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku 90 pkt, Tomasz Kowalik – L.O. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr. 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej 86 pkt, Natalia Dec – III L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr. 3 w Białymstoku 85 pkt, Lidia Kalina Lappo – III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie 84 pkt, Daniel Sakolski XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 84 pkt, Grzegorz Garbuz – L.O. im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce 81 pkt, Veronika Kiseleva – III L.O. im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 81 pkt, Irena Kovalenko – III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie 81 pkt, Urszula Śliwko II L.O. z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 81 pkt.
Serdecznie gratulujemy !!!