Finał XIV edycji Konkursu Wiedza o Rosji – Rok 1917- Retrospektywa. 100 LAT Wielkich Przemian W ROSJI

Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód był współorganizatorem wraz z Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno- Oświatowym a Polsce XIV edycji Konkursu Wiedzy o Rosji pt.”Rok 1917 – Retrospektywa. 100 lat wielkich przemian w Rosji”.

Ideą konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat historii Rosji oraz pogłębienia znajomości samego języka rosyjskiego.

Konkurs był prowadzony w dwóch kategoriach:

a/ kategoria szkół gimnazjalnych,

b/ kategoria szkół ponad gimnazjalnych.

Do udziału w części pisemnej Konkursu przystąpiło 97 uczniów- w tym 24 w kategorii szkół gimnazjalnych oraz 73 w kategorii szkół ponad gimnazjalnych.

Do udziału w części ustnej – finałowej Konkursu jury po części pisemnej zakwalifikowało łącznie 35 osób, w tym w kategorii szkół gimnazjalnych – 13 uczniów, a w kategorii szkół ponad gimnazjalnych – 22 uczniów.

Część ustna Konkursu odbyła się 07.04.2017r. w siedzibie Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Zwycięzcami  w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce:    Wiktoria Klepacka                 – PG Nr 18 w Białymstoku,

II miejsce:    Aleksandra Łaszczewska     – NG Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

III miejsce:   Weronika Kordziukiewicz   –  NG Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,

Dymytro Soloviov                –  ZSO – Gimnazjum w Zambrowie.

 

Kategoria szkół ponadgimnzjalnych:

I miejsce:   Małgorzata Czajkowska        –  I LO w Zambrowie,

II miejsce:  Daria Szymaniuk                    –   LO w Sokółce,

Dawid Kozlov                         –  ZSZ nr.2 w Białymstoku,

III miejsce:  Weronika Śniecińska             – III LO w Białymstoku.

 

Przyznano również GRAND PRIX Konkursu: Artur Lapata – LO w Sokółce.

Zwycięscy uczniowie w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe na specjalnej uroczystości w dniu 2017.06.14.

Prezes Zarządu Krajowego SWP-W pan Józef Bryll jest fundatorem nagród dla zdobywcy GRAND PRIX oraz uczniów którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca spoza Białegostoku.

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem:

– Marszałka Województwa Podlaskiego,

– Prezydenta Miasta Białegostoku,

– Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

Białystok 2017.06.20                                                                         Kuryłowicz Witalis