Jubileusz 70-lecia urodzin Księdza Profesora Edwarda Walewandra połączony z wręczeniem Księgi Jubileuszowej

Ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander – kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Członek Prezydium Zarządu  Krajowego  Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód , Prezes Oddziału Wojewódzkiego SWP-W w Lublinie obchodzi w dniu 24 maja b.r. (środa) jubileusz 70-lecia urodzin. Z tej okazji odbędzie się uroczystość ,  którą rozpocznie  Msza św. o godz. 10.30 w Kościele Akademickim, koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Budzika. Następnie w sali 113 CTW (obok kościoła) odbędzie się część oficjalna: przemówienia władz Uczelni, laudacja na cześć Jubilata, wręczenie księgi pamiątkowej, wystąpienia gości i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS.

Jubilatowi życzymy 100 lat !