Ekumeniczne uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 10 maja na największym na Śląsku Opolskim cmentarzu gdzie spoczywa  18, 186 żołnierzy radzieckich, poległych w 1945 roku w walkach na terenie południowej części województwa, odbyły się ekumeniczne uroczystości zorganizowane przez duchownych z  Parafii Prawosławnej pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości i duchownych Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz duchownych Parafii Oblatów św. Eugeniusza.

Organizatorem i moderatorem uroczystości był ks. mitrat Stanisław Strach. Nabożeństwo rozpoczęło się pod krzyżem prawosławnym na terenie cmentarza, modlitwą obecnych uczestników obu wyzwań za poległych żołnierzy radzickich i ofiar II wojny światowej poległych w walce z faszyzmem odprawioną przez duchownych obu wyznań.

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości honorowych: Ivana Kosonogova – Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Kapitana Sergeya Zdobina – Zastępcy Attaché Wojskowego, Lotniczego i Morskiego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polski, płk Tadeusza Kowalczyka Honorowego Prezesa z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej.

We wszystkich wystąpieniach, a najmocniej tragedię II wojny światowej przywołał Konsul Generalny Ivan Kosonogov, że zwycięstwa nad faszyzmem opłacone zostały życiem prawie 20 milionów obywateli Związku Radzieckiego i 6 milionów obywateli Polski. Tylko na ziemi polskiej poległo 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, oni zginęli aby uratować Polskę od zagłady faszystowskiej. W tej wspólnej walce z Polakami, którzy walczyli w szeregach Ludowego Wojska Polskiego i razem z sojusznikami na Zachodzie walczyliśmy na śmierć i życie ratując swoje narody i przyszłość innych krajów. Zwałowaniem zabierających głos było najczęściej hasło „Niech nigdy nasze narody nie doświadczą tragedii wojny”. Konsul podziękował organizatorom za zorganizowanie uroczystości i troskliwą opiekę nad grobami żołnierzy radzieckich.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej na czele z Prezesem Ronaldem Dubowskim z Warszawy, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, na czele z Eugeniuszem Brudkiewiczem Prezesem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i Wiceprezesem Zarządu Krajowego,  władz Kędzierzyna-Koźla na czele z Małgorzatą Tumidaj Starostą Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a także kombatanci i kresowiacy.

Uroczystości zakończyły się złożeniem w centrum cmentarza wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem upamiętniającym wyzwolenie Opolszczyzny przez żołnierzy radzieckich spod faszyzmu.