Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca po raz pierwszy obchodzono państwowe święto – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowione w rocznicę zbrodni, jaką dokonali Niemcy na mieszkańcach wsi Michniów 75 lat temu, która stała się symbolem pacyfikacji ponad 800 polskich wsi.

Uroczystość zorganizowana została przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych i rozpoczęła się o godz. 10.00 pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Po hymnie państwowym modlitwę w intencji ofiar odmówił biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. Następnie głos zabrał wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, który przypomniał, że męczeństwo polskiej wsi przez lata było zapomniane, a ich mieszkańcy nigdy nie otrzymali należytych odszkodowań wojennych od okupantów, chociaż ponieśli największe straty biologiczne i materialne. Apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów zakończyły tę część obchodów.

Następnie w łambinowickiej siedzibie Muzeum po koncercie skrzypcowym Ewy Andruszkiewicz (Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera) oraz wprowadzeniu filmowym nt. Muzeum i miejsca pamięci w Łambinowicach rozpoczęło się seminarium naukowe pt. Polskie losy na niemieckiej wsi. Historia-pamięć-edukacja w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. 

W uroczystościach udział wzięła Elżbieta Roehr Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, która wraz z dr Anną Krzywicką-Ustrzycką aktywną działaczką Stowarzyszenia złożyła kwiaty po Pomnikiem, a w siedzibie Muzeum wysłuchały bardzo interesujących wykładów. Materiały z seminarium naukowego zostaną wykorzystane w biuletynie „Ze Wschodu i o Wschodzie”, który otrzymują samorządy Województwa Opolskiego, instytucje wojewódzkie i placówki dyplomatyczne krajów wschodnich.12