Kolekcja i archiwum zbiorów dotyczących Kresów Wschodnich

10 lipca w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu powołanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę do prac przy tworzeniu kolekcji i archiwum zbiorów dotyczących Kresów Wschodnich II RP.

Ekspozycja ma powstać w Muzeum Piastów Śląskich, w którym już rozpoczęto gromadzenie zbiorów do kolekcji poświęconej Kresom.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk i organizacji Kresowych z całego region, w znacznej części zaproponowani przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, a  także sympatycy idei utworzenia w Muzeum kolekcji dokumentującej wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej. Rozmawiano o możliwościach pozyskiwania i gromadzenia zbiorów oraz o  koncepcjach dotyczących organizacji prezentacji kolekcji.

Zespołowi przewodniczył Stanisław Rakoczy Wicemarszałek Województwa Opolskiego. W pracach zespołu udział wzięli również Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Radni Wojewódzcy – Jolanta Wilczyńska i Przewodniczący Komisji Kultury Hubert Kołodziej, a także Tadeusz Chrobak Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Z ramienia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w spotkaniu udział wzięli Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i dr Anna Krzywicka-Ustrzycka aktywna działaczka Stowarzyszenia.

Ze strony Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uczestniczyły w spotkaniu osoby, które merytorycznie dbają o pozyskiwanie i dokumentację zbiorów już otrzymanych, Panie Kustosz – Teresa Piasecka i Małgorzata Młynarska oraz Dyrektor Muzeum Dariusz Byczkowski.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydany 5 tom cyklu Kresowianie piszą wierszem… wydany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a sfinansowany przez Zarząd Województwa Opolskiego.