XVIII Międzynarodowy Plener Malarski Dobra 2018

Plener malarski w Dobrej, przygotowany przez Oddział Opolski Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, zakończył się wernisażem w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach.

W tegorocznym plenerze udział wzięło 33 artystów, a wśród nich 8 gości z zagranicy. Z  Rosji, Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy, Japonii, również i z Syrii. W plenerze uczestniczyło 4 członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Anna Maria Rogowska – członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Urszula Serafin-Noga, Małgorzata Sobolewska i Józef Lewczak.

Komisarzem pleneru była Małgorzata Sobolewska – skarbnik ZPAP PSU, działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Wystawa w Strzeleczkach, to pierwsza z planowanych. Następna będzie jeszcze w Opolu.

Jak można było zobaczyć na wystawie plener zaowocował interesującymi pracami, których zaprezentowano 66 z ponad 100 powstałych.

Wernisażowi towarzyszył krótki program artystyczny przygotowany przez międzynarodową obsadę imprezy.

Współorganizatorem pleneru od 18 lat jest gmina Strzeleczki, która gości artystów na swoim terenie za co Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w imieniu własnym i Prezesa Józefa Brylla wyróżnił Gminę Dyplomem Honorowym Stowarzyszenia.

Taki sam dyplom złożył także na ręce Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę za osobisty wkład i zaangażowanie w budowanie poprzez kulturę w serdecznej atmosferze dobrosąsiedzkich stosunków z krajami wschodnimi i zachodnimi.

Eugeniusz Brudkiewicz podczas swojego wystąpienia powiedział, że wystawa robi imponujące wrażenie i jest to najlepsza wystawa spośród wszystkich plenerów w Dobrej.

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód był partnerem pleneru, udzielił wsparcia organizacyjnego oraz finansowego.

Zdjęcia – Jerzy Stemplewski