Szacunek poległym

W grudniu 1944 roku na tyłach fontu  w wyniku obławy hitlerowskiej została rozbita grupa zwiadu Armii Czerwonej o kryptonimie „Jack”. Partyzanci radzieccy współdziałający z oddziałem Armii Ludowej stoczyli swoją ostatnią bitwę pod Nową Wsią w pobliżu Siemiątkowa na Mazowszu.  Ciała poległych hitlerowcy znieważając je zakopali na rozstaju dróg w Siemiątkowie. Po przejściu frontu, w styczniu 1945 roku mieszkańcy Siemiątkowa  przenieśli poległych na cmentarz parafialny w Gradzanowie Kościelnym.  W mogile tej jest także pochowana Anna Morozowa.  8 maja 1965 roku Rada Najwyższa Związku Radzieckiego nadała Jej tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Wtedy to na wspólnej mogile postawiono nagrobek . Na tablicy zabrakło informacji o pozostałych tam spoczywających.  I tak,  po 74 latach od ich śmierci, w 75 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej  członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód postanowili naprawić to zaniedbanie.  Ufundowano nagrobek, który został usytuowany obok nagrobka „ ANI”, gdyż tak Ją nazywają mieszkańcy Gradzanowa, z tablicą o treści  „Żołnierzom polskim i radzieckim poległy w grudniu 1944 roku wieczny odpoczynek”.  Kwiaty na mogiłach złożyła delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód: Zdzisław Jacaszek-Wiceprezes Stowarzyszenia i Ryszard Tomalak-Prezes Oddziału Mazowieckiego.