Współpraca miast partnerskich

W dniach 12- 14 sierpnia br.  przebywała w Polsce delegacja Miasta Briańska z Federacji Rosyjskiej, której przewodniczył Gława Miasta Briańska Aleksander Chlimankow. W składzie delegacji byli : Radny Sejmiku Obwodowego Michaił Iwanow oraz Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej „Gorod32”. Program pobytu przygotowany został przez Zarząd Krajowy  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Oddział w Koninie. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących współpracy miast partnerskich i wypracowanie nowych inicjatyw służących  jej kontynuacji. 12 sierpnia odbyło się spotkanie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z delegacją, podczas którego prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił działalność SWP-W na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą w tym z Federacją Rosyjską. Gława Briańska Aleksander Chlimankow przedstawił aktualny stan współpracy miasta z partnerami w krajach za granicą oraz możliwości rozszerzenia współpracy z partnerami w Polsce. Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczyły głownie działań służących   rozwijaniu partnerstwa. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek, prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak oraz przedstawiciele Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) Janusz Bek i Sławomir Miciorek. Tego dnia z delegacją spotkał się Ambasador Federacji Rosyjskiej  Sergiej Andrejew. W godzinach popołudniowych delegacja zwiedzała Warszawę. 13 sierpnia delegacja udała się do Siemiątkowa, gdzie złożyła kwiaty na grobie Anny Morozowej – bohatera ZSRR. Odbył się tam  panel dyskusyjny o działalności partyzantki na tym terenie. Goście przywieźli z sobą kopie nowo udostępnionych  dokumentów, które  zaprezentowano na wystawie. Delegację  przyjął Wójt Gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski. W rozmowie wymieniono się informacjami z historycznych wydarzeń z tamtych lat, a także o tym jak okoliczni mieszkańcy dbają o  mogiłę partyzantów. Z Siemiątkowa delegacja udała się do Konina na spotkanie w Oddziale Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  

Więcej informacji na: www.news.nashbryansk.ru/2019/08/16/routine/vyisitavka

W Koninie  delegację przyjął  Prezydent Miasta Piotr Korytkowski. Wizyta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zakończyła pobyt delegacji w Polsce. Doświadczenia współpracy Konina z Briańskiem  mogą być przykładem dla wielu miast.  Oddziałowi  SWP-W w Koninie i osobiście  Zdzisławowi Jacaszkowi serdecznie dziękujemy za inicjatywę.