Dyskusja „okrągłego stołu” z udziałem J.E. Pana Sergieja Andrejewa Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualne problemy współpracy polsko – rosyjskiej i możliwości poprawy sytuacji w kontaktach dwustronnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 o godzinie 13.00 w sali 106 Domu Przyjaźni przy ulict Marszałkowskiej 115 wejście od ulicy Przechodniej