Spotkanie z Profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją – wybitnym znawcą i piewcą Kresów Wschodnich

Spotkanie z Profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją – wybitnym znawcą i piewcą Kresów Wschodnich, to wielka intelektualna uczta

Każde spotkanie w regionie, kraju czy za granicą ze znakomitym erudytą, który swobodnie i z wielką wyobraźnią oraz intuicją historyczną porusza się po dużych przestrzeniach czasowych, jest wydarzeniem.  Profesora – kreującego uniwersalną i wyjątkową przestrzeń poszukiwania prawdy i pielęgnowania śląsko-kresowej pamięci, stanowiącej ważną część dziedzictwa kulturowego współczesnej Europy – słucha się z zapartym tchem i uwagą.

Profesor Tomasz Szarota z Instytutu Historii PAN twierdzi, że „Kresowa Atlantyda” przywraca zarówno pamięć o utraconych przez nas ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, jak też o istotnym wkładzie Polaków w dorobek kulturalny pozostawiony na Kresach. Przywraca jakby do życia dawnych mieszkańców tamtych ziem. Dzięki zamieszczonym w „Kresowej Atlantydzie” fotografiom ludzie ci nagle zmartwychwstają, stwarza to wrażenie, że żyją wśród nas, że są z nami, tworzącymi tzw. sztafetę pokoleń i nie zostali przez nas zapomniani (…). „Kresowa Atlantyda” nie mogłaby powstać, gdyby w jej tworzeniu nie uczestniczyły setki członków rodzin byłych mieszkańców Kresów, którzy przesłali profesorowi Niciei dokumenty, zdjęcia, dzielili się z nim wspomnieniami.

Profesor jest uwielbiany nie tylko przez Kresowiaków rozsianych po wszystkich województwach naszego kraju oraz na świecie, o czym świadczy nie tylko frekwencja na spotkaniach i dyskusjach, ale i zakup książek, co jest bardzo ważne ze względu na samofinansowanie się wydawanych pozycji książkowych.

Opolanie jak zwykle tłumnie przybyli na dwa spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej z Profesorem Nicieją – na pierwsze, jako autorem „12 tomów niekończącej się historii Kresowej Atlantydy” i drugie – autorskie oprowadzanie po wystawie plakatów i zdjęć wybranych z ponad 500 spotkań z Profesorem we wszystkich województwach Polski i dużej ilości spotkań zagranicznych: we Francji, Anglii, Niemczech, Ukrainie (wiele spotkań), Białorusi, Szwajcarii, Australii, itd. Były to spotkania w metropoliach, m.in. w Londynie, Berlinie, Perth, Lwowie, Stanisławowie, Pińsku, Warszawie. Według najskromniejszego szacunku w spotkaniach krajowych i zagranicznych uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy zainteresowanych osób.

Na spotkania autorskie z Profesorem  do reprezentacyjnych sal metropolii i do wiejskich świetlic przychodzą tłumy czytelników, przynosząc rodzinne pamiątki. Powiększa się archiwum kresowe Pisarza – tysiące zdjęć, dokumentów, teczek, filmów i listów, o które troszczy się Pani Halina, żona – sekretarz, kierowca, a przede wszystkim piękna i mądra Muza u boku Profesora.

Spotkania autorskie Profesora kończą się dużymi owacjami jako podziękowanie za wspaniałą prezentację ogromnego dorobku Profesora i ciągnącymi się po spotkaniach indywidualnymi rozmowami.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wchód od 26 lat współpracuje z Profesorem Nicieją, korzystając z Jego ogromnego dorobku naukowego i wydawniczego oraz z Jego doświadczeń jako wieloletniego rektora Uniwersytetu Opolskiego. Miało to i ma duży wpływ na szeroką współpracę z całym Uniwersytetem, który jako jedyny w kraju został uhonorowany Medalem Mickiewicz-Puszkin, przyznanym przez Kapitułę Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wchód, i wręczonym ówczesnemu rektorowi – prof. Stanisławowi Niciei przez prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód – Józefa Brylla w czasie uroczystości otwarcia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego  w dniu 10 marca 2014 roku.

Kim zatem jest Profesor Stanisław Nicieja na dziś?

Prof. zw. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, członek Związku Literatów Polskich, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (4 kadencje), jego budowniczy, senator RP kadencji V, autor setek artykułów, ponad trzydziestu pięciu książek i ponad 30 filmów historycznych dla Telewizji Polskiej, miłośnik i renowator zabytków, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wielokrotnie), „Gloria Artis” (Ministerstwa Kultury), tygodnika „Polityka”, „Przeglądu Wschodniego”, „Życia Literackiego”, „Pro Memoria” (Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), londyńskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego, Nagrody KLIO (zwanej polskim Noblem dla historyków) oraz Nagrody Kulturalnej Śląska 2017 (Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska).

Profesor jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, czego dobitnie dowiódł książkami bestsellerami: „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” (4 wydania, ponad 300 tysięcy egzemplarzy), „Panteon Orląt Lwowskich”, „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej”, „Kresowe trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław”, „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” (dwanaście tomów, a 13. tom jest w opracowaniu i z wstępnych zapowiedzi autora będzie bardzo interesujący w zakresie prezentacji ważnych wydarzeń dla naszej Ojczyzny). Profesor jest też autorem obszernej monografii o Uniwersytecie Opolskim – swojej uczelni pt. „Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wydarzenia”.

Profesor Nicieja jest recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i doktorskich, promotorem 12 doktoratów. Jest twórcą Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu, na którym dzięki konsekwencji i determinacji doprowadził do pełnej renowacji klasztoru dominikańskiego (obecnie głównego budynku Uniwersytetu Opolskiego), uratował 18 pomników barokowych i neogotyckich oraz był i jest inicjatorem i konsekwentnym realizatorem pomników wybitnych twórców polskiej piosenki (m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, Marka Grechuty, a także Edmunda Osmańczyka), które obecnie zdobią Wzgórze Uniwersyteckie. Od 25 lat modernizuje dworek w Pępicach, który pragnie w przyszłości zamienić na muzeum.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://stanislawnicieja.pl/