Spotkanie w Białymstoku

14 lutego 2019 r. na zaproszenie Ambasady Republiki Białoruś w Polsce prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll uczestniczył w uroczystym spotkaniu Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Pana Michaiła Miasnikowicza z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Podczas spotkania wystąpił Przewodniczący Michaił Miasnikowicz, który przedstawił wyniki pobytu delegacji w Polsce, odniósł się  do aktualnych problemów współpracy Białorusi z Polską i w ciepłych słowach zwrócił się do uczestników spotkania – przedstawicieli  białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Głos zabrał także Przewodniczący Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Jan Syczewski  przedstawiając działalność Towarzystwa w Polsce . Na zakończenie spotkania  odbył się koncert  zespołów artystycznych  białoruskiej mniejszości narodowej. Miejscem uroczystego spotkania była Sala Kameralna Opery i Filharmonii Podlaskiej.