Drugie zebranie Zarządu Krajowego

15 grudnia 2021 roku odbyło się  drugie zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód wybranego na XXI Kongresie. Zebranie realizowane było hybrydowo. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi Oddziałów, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz  Honorowy Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz. Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. 

W porządku obrad zebrania Zarządu Krajowego znalazły się:

  1. Wybór Prezydium i wiceprezesów SWP-W.
  2. Zatwierdzenie Regulaminów Pracy Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego.
  3. Projekt budżetu Stowarzyszenia na 2022 rok.  
  4. Ustalenie zadań dla członków Prezydium ZK wynikających z głównych kierunków działań Stowarzyszenia podjętych na XXI Kongresie.
  5. Propozycja zatrudnienia członków Zarządu Krajowego.
  6. Plan pracy Zarządu Krajowego na 2022 rok
  7. Sprawy wniesione.

Po przedstawionym przez  prezesa Stowarzyszenia wprowadzeniu, Zarząd Krajowy dokonał wyboru 7-osobowego Prezydium oraz 3 wiceprezesów. W dalszej części obrad po dyskusji zatwierdzone zostały regulaminy pracy Zarządu i Prezydium. Projekt budżetu przedstawiła główna księgowa SWP-W Zofia Aldona Sikorska, a uwarunkowania jego przygotowania omówił prezes Józef Bryll. W wyniku dyskusji Zarząd zatwierdził budżet na 2022 rok. Omówiona została także propozycja zadań dla członków Prezydium i sposób zatrudniania w Stowarzyszeniu. Przyjęty został plan pracy Zarządu na 2022 rok. Na zakończenie zebrania życzenia Wigilijne przekazał ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Po zebraniu odbyło się spotkanie Wigilijne.