Konferencja naukowa w Domu Przyjaźni

Z inicjatywy  Fundacji Innowacja oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  ,  w dniu 14 grudnia 2021 roku w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Dokąd człowieku?

Bilans dotychczasowego rozwoju człowieka, zwłaszcza w czasach nowożytnych i jego perspektywy rozwoju, szczególnie w kontekście  współzawodnictwa chińsko- amerykańskiego”. Konferencja odbyła się w systemie hybrydowym. Uczestników powitali: prof. Wojciech Pomykało, który dokonał także wprowadzenia do tego bardzo ciekawego tematu przedstawiając główne problemy do podjęcia na konferencji oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Główne referaty wygłosili: prof. dr hab. Wojciech Pomykało, prof. dr hab. Maria Szyszkowska, , redaktor Andrzej Ziemski,  prof. dr hab. Władysław Szymański , prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl. Przewiduje się, iż wszystkie wystąpienia na konferencji, odpowiedzi na zadane pytania oraz teksty dopisane  zostaną zawarte w   książce pokonferencyjnej, Konferencję zakończyły wystąpienia organizatorów.