30 LAT NIEPODLEGŁOŚCI  KAZACHSTANU 

30 lat niepodległości Kazachstanu – osiągnięcia i perspektywy rozwoju to kolejna inicjatywa naukowa/ekspercka organizowana zgodnie z nową ideą tzw. „okrągłego stołu”, która powstała po powołaniu przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rady Naukowej skupiającej przedstawicieli środowiska akademickiego z wielu uczelni publicznych w Polsce, jak i z państw postradzieckich,  Organizatorami  seminarium  odbytego w dniu 21 grudnia 2021 roku były:    Katedra Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Naukowa  SWP-W, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”. Celem oceny naukowej/eksperckiej była prezentacja dotychczasowych osiągnięć Republiki Kazachstanu, zarówno w procesie przemian wewnętrznych – politycznych i gospodarczych, jak i na arenie międzynarodowej, związanych z umacnianiem pozycji RK w Azji Centralnej oraz w relacjach z jej głównymi partnerami – m.in. Unią Europejską, Federacją Rosyjską i Chinami. Drugim bardzo ważnym tematem, który był poruszony podczas Seminarium, były perspektywy rozwoju państwa we wskazanych wcześniej obszarach, z uwzględnieniem szans i zagrożeń tego procesu.

Uczestników powitali organizatorzy: przewodniczący Rady Naukowej SWP-W prof. dr hab. Józef Tymanowski oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Seminarium  rozpoczęły wystąpienia JE Ambasadora Dr Margulana B. Baimukhana – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Królestwie Belgii, Przewodniczącego Misji Republiki Kazachstanu w Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Daniyara Seidaliyeva – Zastępcy Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Michała Grodzkiego – zastępcy dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Referaty wygłosili:   • Prof. Andrey Chebotarev – Director Alternativa Center for Current Research • Dr Władysław Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu • Dr Zhanibek Arynov (Nazarbayev University Graduate School of Public Policy) • Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) • Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) • Dr hab. Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński) • Dr Szymon Kardaś (Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia) • Dr Andrzej Skwarski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) • Dr Natalia Moch (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) • Mgr Zhandos Karinbayev, (Uniwersytet Warszawski) • Mgr inż. Waldemar Gołuchowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) • Mgr Saltanat Kuzembayeva (Uniwersytet Warszawski) • Mgr Krystian Pachucki-Włosek (Uniwersytet Jagielloński). Moderatorami seminarium byli: Prof. dr hab. Józef Tymanowski – Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia oraz dr Paweł Stawarz – Sekretarz Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.