Pamięć o powstańcach

Dwudziestego listopada minęło 155 lat jak we wsi Łączew na obecnie w gminie Przedecz w powiecie Koło miała miejsce krwawa potyczka powstańców z carskimi kozakami. Zdrada i wynik potyczki był do przewidzenia. Zginęło pięciu powstańców.  Zdarzenie to zostało odnotowane w opracowaniach historyków , ale nie do końca. Historycy nie podają  miejsca pochówku poległych i kto to był. Jednak tamtejsi mieszkańcy do teraz przechowywali w  swojej pamięci przekazując swoim wnukom historię tego wydarzenia. Pan Stanisław Komorowski starszy już człowiek opowiedział o tym wydarzeniu miejscowemu pasjonatowi  Panu Wojciechowi Drapińskiemu. Wiadomość ta dotarła do organizatorów corocznie organizowanych obozów archeologicznych z udziałem naszego Stowarzyszenia. I tak ekspedycja archeologiczna członków stowarzyszenia Wielkopolskie Forum Eksploracyjno – Historyczne i Pan Drapiński pod kierunkiem pracownika Muzeum Okręgowego w Koninie Pana Krzysztofa Gorczycy wykorzystując najnowsze metody badawcze zlokalizowała mogiłę powstańców. Z pomocą fundatorów, którymi byli także członkowie Konińskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na miejscu wskazanym przez Pana Komorowskiego, obok mogiły umieszczono stosowną tablicę. Uroczystość odsłonięcia tablicy i jej poświęcenia odbyła się 20 listopada br. z udziałem: Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Leszka Galemby, Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz Pana Witolda Siwińskiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Rodziny ks. Józefa Seweryna , Pani Katarzyny Schellner – Wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Koninie, Zdzisława Jacaszka – Wiceprezesa SWP – W oraz radnych gminnych i okolicznych mieszkańców. Dzięki społecznemu zaangażowaniu i uporze mieszkańców została utrwalona pamięć o wydarzeniu tak bardzo ważnym dla każdego Polaka jakim było Powstanie Styczniowe.

Więcej na https://www.facebook.com/Przedecz-historia-i-ciekawostki-243041792543676/