Bogata, interesująca i pracowita wizyta Jego Ekscelencji Margulana Baimukhana na Opolszczyźnie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w dniach 4 i 5 grudnia na zaproszenie władz województwa opolskiego, miasta Opola, Krapkowic i Gogolina, Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z oficjalną wizytą przebywał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan.

Interesujący i bogaty program opracowany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód obejmował:

  • Spotkania: z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem i Wicewojewodą Violettą Porowską, Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą, Prezydentem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim, Rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Markiem Tukiendorfem, Prorektorem Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Januszem Słodczykiem, Burmistrzem Krapkowic i Gogolina
  • Wykład dla studentów Politechniki Opolskiej
  • Spotkanie z przedstawicielami biznesu współpracującymi z partnerami w Kazachstanie lub zamierzających wejść na rynek Kazachstanu
  • Spotkanie z członkami Prezydium Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

 

Wizyta u Wojewody Opolskiego – 4.12.2017

W gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce wizyta Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Margulana Baimukhana, który został przyjęty przez wojewodę opolskiego Adriana Czubaka oraz wicewojewodę opolskiego Violettę Porowską. W czasie spotkania po prezentacji województwa opolskiego i Kazachstanu omówiono konkretne wybrane problemy związane we współpracy Opolszczyzny z Kazachstanem w sferze gospodarki, nauki, kultury i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie modernizacji dróg wodnych i lądowych.

 

Wizyta u Marszałka Województwa Opolskiego – 4.12.2017  

O gospodarce i sporcie rozmawiał Andrzej Buła, marszałek województwa z nowym ambasadorem Kazachstanu Margulanem Baimukhanem.

– Jesteśmy zainteresowani polskimi doświadczeniami w reformie samorządów, współpracą gospodarczą oraz szkolnictwem wyższym – mówił ambasador Margulan Baimukhan.
– My staramy się podpatrzeć niektóre rozwiązania, które wprowadziliście w swoich reformach, ale bierzemy pod uwagę różnice między nami. Kazachstan jest 9 razy większy od Polski, a ludność jest dwukrotnie mniejsza, więc my musimy pewne rozwiązania dostosować do naszych. Patrzymy również przez pryzmat waszej polityki budżetowej w jednostkach terytorialnych. To ciekawe rozwiązania, które pewnie moglibyśmy wprowadzić u siebie – mówi Margulan Baimukhan.

– W pierwszym kwartale przyszłego roku proponujemy odbycie spotkanie naszych przedsiębiorców z ambasadorem – mówił Andrzej Buła, marszałek województwa.

– Pan ambasador jeszcze w grudniu otrzyma listę naszych przedsiębiorców, którzy współpracują z Kazachstanem. Chciałbym, żeby przy następnej wizycie zobaczył co najmniej 2-3 firmy, które są bardzo aktywne w branży innowacyjnej. Zwróciłem uwagę na to, że 57 firm wzięło pieniądze z RPO na badania i wdrożenie nowych produktów – mówił Andrzej Buła.
Rozmowy dotyczyły też nawiązania współpracy w zakresie sportu. Marszałek wskazał m.in. na możliwość wymiany między piłkarzami z Opolszczyzny i Kazachstanu.

 

Wizyta na Politechnice Opolskiej – 4.12.2017

Oto jeden z najważniejszych dyplomatów współczesnej Euroazji Margułan Baimukhan uczył się języka i historii polski, grywał w bilard i… miał nawet ,,akademikową narzeczoną” na Politechnice Opolskiej, będącej wówczas Wyższą Szkołą Inżynierską!

Fakt ten przypomniał z rozrzewnieniem sam ambasador, który spotkał się z rektorem Politechniki Opolskiej prof. Markiem Tukiendorfem, aby porozmawiać o współpracy akademickiej między naszymi krajami. Rektor był w Kazachstanie w czasie wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Byliśmy pierwszą grupą Kazachów, która na mocy międzyrządowego porozumienia przybyła na studia do Polski. Był rok 1991 r. – wspomina ambasador – przed podjęciem studiów musieliśmy się nauczyć języka, a przy opolskiej WSI działało Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Po jego ukończeniu rozjechaliśmy się po całej Polsce. Ja wybrałem Kraków (Akademię Ekonomiczną), ale Opole zawsze będę wspominać bardzo ciepło!

Po oficjalnych rozmowach dotyczących warunków, na jakich młodzi ludzie z rozwijającego się intensywnie Kazachstanu mogliby uczyć się na Politechnice Opolskiej, rektor zaproponował swojemu gościowi spontaniczną  ,,podróż sentymentalną” do akademika. Ambasador bez trudu trafił do swojego dawnego pokoju (427), przywitał się z jego obecnymi mieszkankami – Katarzyną i Pauliną Skupińskimi i podzielił się wieloma, barwnymi wspomnieniami.

Podczas wizyty na Politechnice Opolskiej ambasador przeprowadził wykład pt. „Współczesny Kazachstan – współpraca gospodarcza, naukowa oraz wymiana studentów”, odwiedził także studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Jak podkreślił rektor – politechnika jest otwarta na przyjęcie młodzieży zza granicy, umiędzynarodowienie to przecież jeden z jej celów, ale też pomysł na poradzenie sobie z problemem demografii. Już teraz studiuje u nas kilkuset Ukraińców, w lutym przyjedzie grupa młodzieży z Indii.

Bardzo chętnie ugościmy też Kazachów (w całej Polsce studiuje ich obecnie ponad tysiąc), którzy – jak powiedział Pan Ambasador – zainteresowani są głównie kierunkami technicznymi.

Zwłaszcza że drogę przetarł im już sam ambasador. I jak pokazał czas – odniósł wielki sukces!

 

Wywiady i programy telewizyjne

Ambasador Kazachstanu udzielił wywiadów dla:

Nowej Trybuny Opolskiej

http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/a/zapraszam-do-kazachstanu-opolskich-turystow-naukowcow-i-przedsiebiorcow,12737110/

Radia Opole  

http://radio.opole.pl/130,220577,ambasador-kazachstanu-z-wizyta-w-opolu&s=2&si=2&sp=2    

oraz wystąpił na żywo w programie „Rozmowa dnia” w TVP 3 Opole https://opole.tvp.pl/35078682/margulan-baimukhan

 

Spotkanie z Prezydium Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód – 4.12.2017

Wieczorem, pierwszego dnia wizyty Ambasador Kazachstanu spotkał się członkami Prezydium Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z udziałem Rektora Politechniki Opolskiej, podczas którego omówiona została współpraca Stowarzyszenia z Ambasadą Kazachstanu. Prezes Opolskiego Oddziału zaprezentował działalności Stowarzyszenia i zaprezentował jakimi materiałami dysponujemy. Rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podzielił się doświadczeniami z pobytu i spotkań w Kazachstanie i udziale w programie wizyty Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Kazachstanie.

Ambasador serdecznie podziękował za zaproszenie oraz wzorowe przygotowanie wizyty.

 

Wizyta u Prezydenta Miasta Opola – 5.12.2017

Spotkanie z Prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim dotyczyło prezentacji Opola, które bardzo zmieniło się od czasu pierwszego pobytu Margułana Baimukhana jako studenta w Opolu oraz prezentacji współczesnego Kazachstanu, a także warunków i możliwości rozwoju współpracy Opola z partnerami w Kazachstanie i wszechstronnej współpracy z Ambasadą Kazachstanu i częstych wizyt Pana Ambasadora w Opolu, a zaproszenia będą często wysyłane.

 

Wizyta na Uniwersytecie Opolskim – 5.12.2017

Ambasador był gościem prorektora ds. nauki, finansów i kontaktów międzynarodowych  prof. Janusza Słodczyka.

Rozmowy dotyczyły  możliwości nawiązania szerokiej współpracy Uniwersytetu Opolskiego z uczelniami w Kazachstanie.

– Kazachstan jest dla nas nowym, bardzo interesującym kierunkiem gdy chodzi o pozyskiwanie studentów i wymianę studencką oraz naukową – powiedział prof. Janusz Słodczyk. –  Mamy już kilku studentów z kraju, który pan reprezentuje, jednak jako uczelni ogromnie zależy nam na jak najszerszej kompleksowej współpracy. Oferujemy naukę na sześciu ciekawych kierunkach anglojęzycznych i koszty są niewielkie w porównaniu z zachodnimi krajami Unii Europejskiej.

Ambasador Margulan Baimukhan podziękował za zaproszenie i miłe przyjęcie, dodając, że jest pod wrażeniem tego, co zobaczył w Opolu i na uniwersytecie. Interesowały go zasady, na jakich kazachscy studenci mogliby uczyć się na Uniwersytecie Opolskim. Obiecał, że zaproponuje utworzenie w Kazachstanie punktu informacyjnego na temat polskich uczelni w tym Uniwersytetu Opolskiego. Obiecał także pomóc w nawiązaniu szerokiej współpracy Uniwersytetu Opolskiego z Kazachstanem.

 

Wizyta w firmie Chespa Sp. z o. o.  – 5.12.2017

Ze zdwojoną siłą przedstawione zostały atuty gospodarcze „małej aglomeracji” Krapkowicko-Gogolińskiej i zakładzie Chespa współpracującym z Kazachstanem i zamierzającym rozwijać dalszą szeroką współpracę z tym krajem. O atrakcyjną prezentację swoich regionów zadbali: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazując Panu Ambasadorowi prezentację w formie elektronicznej i wyrażając wolę następnych wizyt Pana Ambasadora dla wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie rozwoju samorządności i działalności w zakresie organizacji kultury, oświaty i wypoczynku społeczeństwa swoich regionów.

 

Reasumując do atutów całego przebiegu wizyty Pana Ambasadora zaliczyć można wzorową organizację wszystkich spotkań i wizyt, wspaniałą prezentację pięknym językiem polskim współczesnego Kazachstanu przez Pana Ambasadora, poszukiwanie możliwości współpracy przez władze województwa opolskiego, wybranych miast, wyższych uczelni, a także rozwoju współpracy firm już działających po obu stronach i poszukiwanie nowych partnerów do współpracy szczególnie w zakresie innowacyjnych przedsięwzięć.

Wszystkie środowiska w których przebywał w czasie wizyty Pan Ambasador podziwiały ogromną i wszechstronną wiedzę zaprezentowaną pięknym językiem polskim i podejmowanie konkretnych kroków w zakresie kontaktów województwa opolskiego z partnerami w Kazachstanie potwierdza Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz, który brał udział we wszystkich spotkaniach programu wizyty.

Ciekawym akcentem było prywatne spotkanie Pana Ambasadora z polonistką panią Krystyną Dudą (prywatnie ciocią Prezydenta Andrzeja Dudy), która uczyła języka polskiego pierwszą grupę studentów z Kazachstanu w której był Margułan Baimuchan, a wielu z tej grupy wybitnymi politykami, dyplomatami, a także w tej grupie znajduje się jeden z najbogatszych biznesmenów w Kazachstanie.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

„Ze Wschodu i o Wschodzie”