Wystawa Boże Narodzenie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej

We Wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury w dniu 6 grudnia 2017 r. otwarta została wystawa pt „ Boże Narodzenie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej” pomysłodawcą wystawy i projektu jest pan Ryszard Sławczyński – poeta, pisarz, podróżnik – dyrektor K M i L – który w ramach obchodów 25 – lecia Stowarzyszenia został uhonorowany medalem Mickiewicz – Puszkin. Miło jest nam poinformować, że wystawa przygotowana została z udziałem Oddziału Wałbrzyskiego naszego Stowarzyszenia. Wystawa eksponowana jest w sali koncertowej Klubu Muzyki i Literatury od 6 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

W oczekiwaniu Bożych Narodzin w długą noc przesilenia zimowego splata się od wieków pierwotny niepokój o trwałość świata z chrześcijańską radością i nadzieją.
W polskiej tradycji to czas wyjątkowy, pełen zwyczajów, wierzeń, przesądów, czynności o znaczeniu symbolicznym, wróżb i magicznych zabiegów, często zakorzenionych w dawnej kulturze Słowian, ale wzbogaconych nowym znaczeniem, religijną głębią. Mimo regionalnych odmienności, lokalnej specyfiki i modyfikacji, jakim ulegały świąteczne obyczaje, w swej istocie tworzą one wspólne dziedzictwo całego narodu, wszystkich mieszkańców rozległej niegdyś Rzeczypospolitej. Na jej zróżnicowanych etnicznie ziemiach wschodnich, należących dzisiaj do Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, utrwaliły się tradycje podobne, wspólne dla całego kraju, z zachowaniem wszakże swoistej oprawy, kulturowych odrębności. Może szczególna wrażliwość mieszkańców tych ziem, ich kontakt z naturą głębszy, doświadczenia dziejowe mocniejsze sprawiły, że przeżywanie Bożego Narodzenia w tamtejszych społecznościach wydaje się bardziej nasycone uczuciami, stąd i we wspomnieniach ich trwalszy ślad. […]

Anna Fastnacht-Stupnicka – jest wrocławską dziennikarką, reportażystką specjalizującą się w opisywaniu ludzkich losów na tle wydarzeń historycznych. Opublikowała kilka książek, w tym nominowaną do tytułu najlepszej historycznej książki roku „Zostali we Lwowie”.